panevritmia.info Думите

Думите

Говорете, когато имате да кажете нещо хубаво. Не говорете, когато имате да кажете нещо лошо. (1, №1993)

Меките думи печелят доверие, успокояват, внасят едно разширение, въвеждат в един хубав свят. Бог не е нито в бурите, нито в гръмотевиците, а в тихия глас. Меките думи са изказани с любов. (1, №899)

Всяка една дума, която изговаряте, да бъде скъпоценен камък за човека и където и да ходи той, да помни вашата дума. Също и като погледнете човека, тъй го погледнете, че завинаги у него да остане този мил поглед. (1, №1134)

Човек няма право да говори каквото и да е, понеже, като изкаже една дума, той създава вече нещо, той е отговорен за нея. Една дума ти каже някой и десет години ти не можеш да я забравиш. Дори някой път само помръднеш устата си, и цял въпрос става. (2, №2065)

Защо се развалят отношенията между хората? - Защото не знаят как да говорят. Защо се разваля любовта между хората? - Защото не знаят как да говорят. (2, №2047)

Особена атмосфера ще се създаде около вас, ако знаете как да произнасяте думите живот, благост, любов, мъдрост, извор, Христос, Дух.
(2, №2482)

Ако искаш да ти е мирна главата, не хвали доброто и не кори злото. (2, №2604)

Всяка дума има специфична краска. Всяка буква - също. Всеки музикален тон си има цвят. Всяко число - и то си има цвят. (1, №1081)

Литература:
1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София 1994.
2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София 1994.