panevritmia.info

Paneurytmi

News

31 July 2023
20 July 2023
21 October 2022

VälkommentillsajtenförPaneurytmi.

Denna sajt är helt tillägnad Paneurytmi som är ett system av musikaliska och fysiska övningar. Paneurytmin dansas på morgonen i naturen och kallas ofta för cirkeldans som förenar musik, poesi, rörelse och tanke i en harmonisk enighet.

Dansen Paneurytmi består av tre delar där den första delen innehåller 28 övningar. Den andra delen kallas för ”Solstrålar” och den tredje för ”Pentagram”.

Antroposoferna och andra med kännedom om andlig vetenskap betraktar Paneurytmin som en andlig praxis med positiv inverkan på den fysiska och andliga hälsan. Den skapar en meningsfull relation mellan människans andliga, själsliga och kroppsliga krafter. När individen utövar Paneurytmi samlar den krafter från naturens levande energier och synkroniseras med naturens rytm.

Paneurytmin är en djup filosofi där rörelse och musik symboliserar de viktigaste momenten av människans psykiska och andliga utveckling. Denna praxis är ett sätt för självutveckling, vidgar medvetandet och utvecklar individens goda sidor.  

atomRörelserna i Paneurytmin är i harmoni med den kreativa kosmiska rytmen som bygger och organiserar allt i naturen. Därför är effekten av de så kraftfull. Rörelserna gör det möjligt för människorna att vara i balans med jordens och himlens energier och att uppnå harmoni inom sig själva och i enighet med omvärlden. 

Genom dessa övningar uppnås perception och en korrekt fördelning av Solens energier som stödjer såväl människans fysiska kropp som de mer subtila dimensionerna.

Att utöva Paneurytmi stimulerar skapandet av hälsosamma vanor.

Vetenskaplig forskning har visat att vuxna som dansar Paneurytmi förbättrar sina statiska och dynamiska färdigheter, den allmänna konditionen och rörligheten i de olika muskelgrupperna. Det är bevisat att 5-6 månaders träning för nybörjare minskar depression, ångest, aggression och de negativa känslorna. Samtidigt förbättras stresståligheten, självkänslan och medvetenhet, humöret och de positiva emotionerna, livstillfredställelsen, känslan för lycka och livskvalité.

Upphovsmannen, mästaren Beinsá Dounó, säger att "Paneurytmi är en vetenskap som reglerar människans fysiska, andliga och mentala funktioner. Det är en metod för de intelligenta varelsernas självutveckling.”

cveteFör kontak
Nina Daskalova – Shamirany
nsy@hig.se
+46 – (0)703 99 87 63

Översättning och publikationer på svenska kommer att finnas inom kort även för de övriga sidorna i sajten. 

 

 

Wonderful film “Paneurhythmy” with music, movements and the basic ideas of Paneurhythmy, presented by Bialo Bratstvo Publishers. See the harmonious presentation of Paneurhythmy in wonderful nature around Seven lakes of Rila mountain!

NOW you can see it here

Paneurhythmy - The Supreme Cosmic Rhythm - video tutorial 2007.........................................................................................................................................

QUOTES OF THE DAY BY MASTER PETЕR DEUNOV (BEINSA DOUNO) 


Master Petar Danov (Beinsa Douno)The teacher must not stimulate his students to shine externally but to draw their attention to the inner world. The teacher must appreciate the skills and the talents of the students and to persuade them that by developing these inner skills they will have a beneficial life. The duty of the teacher is to help the students have a proper understanding of life.

Quotes of the Day by Master Petеr Deunov (Beinsa Douno)


https://www.facebook.com/pages/Quotes-of-the-Day-by-Master-Petеr-Deunov-Beinsa-Douno/423473041046782

 

 

........................................................................................................................................

 

А wonderful Audio disk "Paneurhythmy"– violin and guitar

 

by Yoanna Strateva and Bojidar Simov.

 

Audio disk "Paneurhythmy"– violin and guitar

 

NOW you can download it (free download) - Click on link with word „Изтегли” here:

 

http://panevritmia.info/music/

 

Yoana Strateva graduated from the Music Conservatory in Sofia and specialized in violin and chamber music in France. She is a laureate of several international competitions.

 

She is a professor of violin and chamber music at the New Bulgarian University.  Yoana has given concerts in England, Greece, France, USA, the Netherlands, Morocco and other countries.   She has been featured on a variety of Beinsa Douno CD’s:  ”Duet Esoteric” with Peter Ganev, ”Paneurhythmy” with her son, Bozhidar, and ”Music on Violin and Guitar” with Petyo Tzanov.

 

Yoana Strateva possesses a repertoire that ranges from the entire spectrum of classics for solo violin, to the haunting and pleasurable melodies of Eastern European strains, to the divinely inspiring sacred music composed by the Bulgarian musician and spiritual teacher Peter Deunov (Beinsa Douno).

 

Accompanied on the guitar by her talented son, Bojidar Simov, of the Bulgarian State Music AcademyYoana brings an extraordinary depth of feeling and expertise of musicianship, as she both performs the classics and introduces audiences to the Sacred Songs designed to enlighten the mind, soothe the spirit, and transport the listener to new levels of sensitivity and consciousness.

 

 

 

Concert in Riga - Yoana Strateva & Bojidar Simov: http://www.youtube.com/watch?v=SqqJqtWXd_c