panevritmia.info Мисълта

Мисълта

Докато човек не започне да мисли, той е нещастен. Започне ли да мисли, става щастлив - невъзможните неща стават възможни. (1, №1810)

 

Мисълта на човека определя положението му и мястото му в живота. Мисълта определя дали човек ще бъде беден или богат, здрав или болен, щастлив или нещастен. (1, №2017)


Мислите и чувствата определят какво ще е положението ти в света, какви приятели ще имаш, здравето ти – всичко зависи от мисълта. (2, №2489)


Ако искате да бъдете красиви, работете с ума си. (1, №1598)


Всяка мисъл се развива правилно в мълчание. Със своята мисъл вие може да се лекувате, да си помагате и да помагате на хиляди хора. (1, №1132)


Смирението е голяма сила. Мисълта е голяма сила. Смирението и мисълта лекуват. (2, №2445)


Силата на човека седи в неговата мисъл. Колкото по-възвишени мисли минават през човешката глава, толкова по-фина храна представляват те за човека. Словото, което излиза от Бога, е живият хляб, възвишена храна за човека. Словото е живият хляб, сгъстена Божествена енергия. Колкото повече го дъвчете, толкова повече дава. (1, №1199)


Има обикновени мисли, като речни камъчета, но има и необикновени, светли мисли. Те са подобни на скъпоценните камъни. (1, №1545)


Мисълта, която ти пращаш в света, е един физически принцип. Дали ти мислиш право или криво, ти вече твориш в света. Тази сила – мисълта, която е излязла от твоя ум, тя твори. (1, №2037)


Не мислете, че някой може от само себе си да създаде мисъл. Хармоничната мисъл трябва да я привлечете от същества, които стоят много по-високо от вас. Същото се отнася и до чувствата. Божествената мисъл се предава чрез светлината, чрез въздуха, чрез почвата, чрез растенията, чрез камъните. Онзи, който разбира законите, отвсякъде може да черпи. (1, №1090)


Щом се намерите в трудно положение, предизвикайте в ума си образа на един умен, гениален човек. Така - как би разрешил той тази задача? От тази връзка ще се ползвате. Като извикате в ума си един умен човек, ще ви принесе една микроскопическа помощ. Някой път сте болни. Обърнете се към Бога за помощ, после извикайте в ума си един здрав човек. Като мислите за Бога, за умните хора и за здравите, все ще дойде помощта. (1, №1235)


Искаш да разрешиш някой важен въпрос - пет минути трябва да мислиш, каквото решиш - това е. И цял ден да мислиш, пак същото ще решиш. (1, №1375)Литература:

1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София 1994

2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София 1994