panevritmia.info Музиката

Музиката

Да си смирен, добър, учен – това е музика. (2, №3344)

При възпитанието на хората за в бъдеще, музиката трябва да влияе като един от мощните начини за възпитание. Човек, който не пее в себе си, той не може да се възпитава, не може да чувствува правилно, да мисли правилно, не може да постъпва правилно. На всяка една работа ще й пееш в себе си. (1, №782)

Използвай музиката като велико благо от Бога за доброто на човечеството. Всичко в бъдещата култура ще дойде по пътищата на музикалната хармония. Божият Дух чрез нея ще даде на човечеството своите най-красиви форми за постиженията на Доброто, Справедливостта и Разумността. (1, №1779)

В новото възпитание музиката ще е основен метод. Ние влизаме в областта на живата музика. Пейте. Яденето ви трябва да бъде музикално, мисълта ви и говорът ви трябва да бъдат музикални. Музиката ще влезе в живота като един от първите хигиенични принципи. Хубаво да пеете, хубаво да говорите, хубаво да се движите, е здравословно. Музиката образува най-добрата връзка между ума, сърцето и волята. Някой иска да знае какъв е езикът на природата - Музика. (1, №877)

Музиката като възпитателно средство не трябва да се отделя от живота. Нейните трептения влизат в живота. Чувствата, мислите, поведението ни трябва да бъдат музика. Всеки един от нас трябва да пее, ако не гласно, поне на ум. И да нямаш хубав глас - пей! Човек, който не може да владее своя ларинкс, не може да създаде характер в себе си. (1, №1559)

Музиката в света е начин за тониране на умствения, духовния и физическия живот. Когато музиката завладее света, няма да има болести. Дори и да има болести и неразположения, чрез музиката лесно ще се освобождавате от тях. (1, №930)

В музиката един тон е хубав, когато има светлина, топлина и сила. Тогава е приятен. И всяка песен е хубава, когато носи светлина, топлина и сила - органическа сила. Произнасянето на една дума – също. Светлината, топлината и силата са качества и на думите. (1, №873)

Човек не може да говори музикално, ако не говори истината. Само музикалният човек може да изрази истината. Само любещият човек може да изрази любовта. Говорът трябва да е естествен, искрен, музикален. (1, №2045)

Мислещото музикално сърце на човека сега се устройва. Няма да ви говоря за музиката като изкуство, това е външната страна, но за музиката като проява в живота. Не може да съхраниш великото в живота без музика. Не може да служиш на Бога, ако не мислиш. Не може да мислиш, ако не си музикален. Бог е една основа, на която трябва да градим живота си. Музиката не е чувство, а дарба от Бога. И през музиката трябва да минат всички сили, които има човешката душа, за да се уравновесят. Ангелите идват отгоре с песни - те пеят. Тази песен, която те са пели, когато е идвал Христос на земята, разлюлява целия свят сега. (1, №1587)

Музиката съществува в природата като един от най-добрите начини за постижение. В този смисъл тя не е изкуство. Тя е една необходимост, както въздуха. Без музика постижения не може да има. В музиката трябва да се съединят човешкият ум, човешкото сърце и тяло ведно, навсякъде по земята да има хубави мисли, хубави чувства и хубави постъпки. (1, №853)

Бъдещата положителна музика трябва да бъде изблик на човешките чувства и на човешката воля. Една музика, която да носи светлина за човешкия ум, топлина за човешките чувства, сила за човешката воля. (1, №824)

Ще пееш със сърцето си, ще пееш с ума си, с душата си и с духа си - ето един прекрасен квартет. Душата е сопран, духът - бас, умът - тенор, сърцето - алт. (1, №1588)

Пеенето е един спомен от рая. Да научите една нова песен така, че като я пеете, да ви запомнят хората. Човек, който има Божието благословение, престъпление не прави. (1, №898)

Красивият човек живее в един идеален свят, в който няма никакви смущения. За да бъдеш красив, в твоя свят трябва да има музика. Музиката е проява на ума във външния свят. Красота и музика -това е идеалният път. (1, №1648)

Има песни, с които може да се лекувате и с които и смъртта може да изгоните. Смъртта се бои и бяга от тези песни. (1, №942)

Има едно Божествено пеене. Ако ти пееш, много нещастия ще си отидат. Дойде глад, ако ти пееш, гладът ще си отиде. Гладът продължава живота на хората, а изобилието го скъсява. Всяко препятствие е един нов път. Когато пееш, тури надеждата в себе си, за да се получи едно разширение, да се пробуди умът ти. С ума работи Божественият Дух. Ако не оценяваме една болка, как ще оценим една радост. Разумната скръб е едно условие да се роди нещо хубаво в твоя ум. Ако пееш по три пъти на ден, от каквато и болест да боледуваш, ще оздравееш. Не говоря за музиката като изкуство, а за онази Божествена сила, която минава по закона на музиката. Където има музика, където има светла мисъл, несгодите отстъпват. (1, №1661)

Музиката не е само тоново изкуство, тя е нещо много повече. Тоновото изкуство е изразител на обикновения човешки живот, а тоновото изкуство, което е изразител на Божествения живот и добродетели, това е истинската музика. Тя има специфични тонове, специфични музикални линии. Музиката ни свързва със силите на Живата Природа. (1, №1742)

Пейте най-напред за природата - за гората, за тревите, за цветята, за реките, за планината, за вас. Пейте постоянно! (1, №1599)

Растенията, животните, човекът, слънцето, звездите – всичко това съставлява едно цяло, един организъм, в който функционира един велик Дух. (1, №1019)

За в бъдеще ще слушате как пеят цветята, горите, скалите, водите. Вие сте направени музикално. И когато Господ създаде човека, музиката го създаде: "Пейте и възпявайте Господа в сърцата си." Всеки от вас да почне да пише, да мисли, да пее, както Господ го е създал. (1, №855)

Да разбираш от музика това значи сам да я създаваш, и като засвириш, дърветата да започнат да играят, всички облаци да се премахнат, засвириш ли, умрелите да оживеят, тези, които са се хванали за косите да се бият, веднага да се примирят – кой тогава от вас е музикант? В древността е имало такива музиканти, които, като са свирели, воюващите страни преставали да се бият, спорещите преставали да спорят. Това е музика. (2, №2076)

Музиката дава онова, което другите изкуства не могат да дадат. (1, №1584)

Литература:
1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София, 1994.
2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София, 1994.