panevritmia.info Здраве

Здраве

Първата задача на науката е да даде такова знание, което да осигури здравето на човека. (3, стр.57)

Любовта обновява живота на клетките. Който живее с обич и любов, обновява се. Любовта трябва да стане за нас един обновителен процес. (1, №865)


Един ден, като станете господари на тялото си, ще се домогнете до една велика наука, която ще разкрие разумните закони, които управляват човешкото тяло. Тази наука ще покаже какво представлява човек като физическо и духовно същество. (3, стр.56)

Всяка болест е резултат на нарушение на някой Божествен закон. (4, стр.91)

Болестите са дадени на хората за придобиване на смирение. Всяка болест е задача, с която ученикът трябва да се справи. (4, стр89)

Всяка болест е задача за човека. Като реши задачата си, той сам изважда благото, което е крито в болестта. Ако роптаят, благото се крие от тях. Колкото повече роптаят, толкова повече болести ги нападат. В това отношение хората са майстори на болестите. (4, стр.101)

Необходимо е даже и най-здравите хора да боледуват. Боледуването е тониране. Болестите – това са музикални тонирания. Когато Господ иска да направи хората по-чувствителни, по-меки, те трябва да боледуват. Най-великите хора са боледували. Толстой няколко пъти е боледувал и след всяко боледуване е имал най-хубаво просветление. Като боледувате, не мислете, че е нещастие. (4, стр.90)

Има болести, които се дължат на безлюбието; други - на невежеството; трети – на неспазване елементарни хигиенични правила. Някои се дължат на лъжата, други на разни притеснения, понякога се дължат на причини от миналото, а понякога на понижение на вибрациите на организма.  (1, №1157)

Здравето се определя от правилното хранене, дишане, мислене, чувстване и постъпване. Като знае това, човек трябва да прави избор на храните си, да прави избор на мислите и чувствата, които го вълнуват. Здравето е свързано с морала, а моралът представлява външната страна на духовния живот.

Като срещнете здрав човек, ще забележите, че лицето му лъха бодрост и свежест. Той е положителен, определен човек. В него е събудено Божественото начало, вследствие на което той има дълбочина в мислите и чувствата си. (4, стр.78)

Всички болести произлизат от един по-нисш живот. Висшият живот произвежда здраве. (1, №1219)

Когато погрешките на човечеството не се ликвидират разумно – ликвидират се чрез война. Болестта е също война. Болестта ликвидира и много несгоди. Неправилни мисли, неправилни чувства, неправилни постъпки винаги се ликвидират чрез болести. (1, №1306)

Докато не изправи живота си, човек не може да подобри здравето си. Всеки обича здравия човек. (1, №1729)

Доброто укрепва нервната система. Изобщо здравето зависи от силата на доброто. (2, №2543) 

Здравето може да бъде човешко, ангелско и божествено. Човек може да бъде физически здрав, да има разположение да хапне, да пийне добре, но духовно може да не е здрав, да няма разположение да направи някакво добро. Като прави добро, човек се храни духовно. Ако няма разположение да прави добро, това значи, че е духовно болен. Да бъде човек духовно здрав – това подразбира здрави и устойчиви чувства. (4, стр.80)

Любовта е лек срещу всички болести, броня срещу всички отрови и злини. (2, №2276)

Когато обикнеш добрия човек, ще оздравееш. Когато повярваш в Бога, ще оздравееш. Когато направиш връзка с разумното, с Бога, ще оздравееш. (1, №977)

За да не боледува човек, трябва да се храни с плодовете на Духа: любов, мир, радост, дълготърпение, кротост, въздържание, милосърдие. Не се ли храни с тях, се натъква на отрицателните сили в природата, преживява омраза, подозрение и прочее. (1, №1181)

За в бъдеще лекарствата ще бъдат тези – щом направиш една погрешка, ще изправиш погрешката и ще бъдеш здрав. Щом си болен, ще се обърнеш към Бога за помощ. Боли те крак. Ще обикнеш крака си, ще го помилваш, ще му попееш. (1, №799)

Като обича себе си, човек се обновява; и като обича ближния, той се обновява; и като обича Бога, той се обновява. Да обичаш Бога, то е злато. Да обичаш ближния си, е сребро; а да обичаш себе си, е камък. Защо трябва да обичаш себе си? За да лекуваш тялото си. Човек трябва да обича ближния си, за да лекува сърцето си, а онзи, който иска да преуспява във всичко, трябва да обича Бога. (1, №920)

Искате ли да бъдете здрави, дръжте в ума си здравите хора и пожелавайте здраве на всички хора. (1, №1393)

Дъвчете хубаво храната си. От това бързане при ядене много болести водят началото си. Има една прана в храната, която се възприема още в устата, от езика. Ако стомахът не може да свърши работата си (при недобре сдъвкана храна от зъбите), тогава в кръвта проникват известни утайки, необработени, отлагат се в ставите и почвате да боледувате. (1, №1600)

Докато човек не изправи живота си, не може да подобри здравето си. Всеки обича здравия човек – той има благородно сърце, винаги готов да услужи. Искате ли да бъдете свободни и здрави, трябва да впрегнете ума, сърцето и тялото си на работа.

Здравето ви зависи от правилното хранене, от правилното пиене, от правилното дишане и от правилното мислене. (1, №1946)

Въздухът е склад на Божествени енергии. Животът е складирал там своите енергии. Въздухът е най-големият склад, в който животът е складирал енергиите си. (4, стр.164) 


Въздухът е носител на електричество и магнетизъм. Тази енергия минава през носа на човека и обновява нервната му система. Чрез дишането вие можете да заставите мозъка си да мисли правилно, сърцето – да чувства правилно и стомаха – да работи нормално. (4, стр.164)

За да приеме заедно с въздуха Божествената мисъл, която го прониква, човек трябва да диша с будно съзнание. Правилното дишане усилва мисълта, улеснява размишлението, улеснява приемането на Божествения елемент. (4, стр.165)

Здравето е свързано със  съзнателното дишане. Ето защо поне 3 пъти на ден – сутрин, обед и вечер преди лягане – човек трябва да употребява 10-15 минути за дишане. Като диша той трябва да благодари за въздуха, който приема, както и за благото, което се крие във въздуха. Това значи съзнателно дишане. (4, стр.166)

Сега, като говоря за дълбоко дишане, нямам намерение да ви препоръчвам специални упражнения. Индусите имат специални упражнения за дишане, които не са приложими за европейците. Ако европейците приложат същите упражнения, ще се натъкнат на големи противоречия. Затова и на вас казвам: дишайте дълбоко като се стремите да дишате плавно и ритмично. Като дишате дълбоко, първоначално ще почувствате някакво препятствие, но като постоянствате, вие ще се освободите от него, ще придобиете свобода в дишането. (4, стр.167)

Ако дишате добре, можете да останете на Земята до дълбока старост. Ако не диша правилно, човек заминава преждевременно на онзи свят. Дългият живот зависи от дълбокото и правилно дишане. Дишането пък зависи от правилното мислене и чувстване. Дишайте дълбоко и мислете, че Божието благословение иде в човека чрез въздуха. (4, стр.168)

Храната, водата, светлината, въздухът, сладката дума, обмяната с добрите хора – това ще бъдат лекарствата ви за в бъдеще. (2, №2641)

Всеки цвят е свързан с известен род сили в човешкия организъм. (4, стр.187)

Всяка болест се лекува със светлина – червена, синя, жълта, портокалова, виолетова, според болестта се избира светлината. Дали страдаш от недоимък или от излишък на светлина в организма си, ти си изложен на неправилни прояви – физически и психически. (4, стр.186-187)

Всяко движение – съзнателно или несъзнателно – е функция на нещо. Чрез движенията си човек приема или предава част от своята енергия. Човек трябва да прави съзнателни движения и да ги прилага във физическия си живот като метод за трансформиране на енергиите си. (4, стр.192)

Паневритмията поддържа хармонията между дихателната, мозъчната и храносмилателната система и между ум, душа и дух. (5, стр.54)

В Паневритмията има движения за подмладяване: старите ги правят , за да се подмладят, а младите ги правят, за да не остаряват.

Правите ли упражненията, веднага ще почувствате прииждане на енергия и доволство. Иначе всеки недоимък на енергия прави човека недоволен. (5, стр.55)

Всички движения, които са в съгласие със законите на природата, са на място. Те могат да лекуват човека. (4, стр.192)

 

Литература:

1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София, 1994.

2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София, 1994.

3.Д-р Илиян Стратев “Философия на здравето по Учителя Дънов”, София 1994.

4. Петър Дънов, Здраве, сила и живот (Книгата е съставена от д-р Светла Балтова), Пловдив,  2004.

5. Учителя Беинса Дуно, Акордиране на човешката душа, 2 том, София, 2000.