panevritmia.info Добродетели

Добродетели

Учителя Беинса Дуно говори в лекциите си за пет велики добродетели, върху които се гради разумният човешки живот. Тези пет основни добродетели са: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. В последната се включват всички останали положителни качества, които човек може да притежава.

Растене става само в добродетелта. В Божествения свят толкова е израснал човек, колкото е добър. Самостоятелни сме само тогава, когато в нас присъствува Божественото. (1, №1952)

Основна добродетел на човека е справедливостта. Тя спасява човека. Във всяко ваше желание, във всяка ваша мисъл и постъпка, да бъдете абсолютно справедливи. Тогава ще имате една вътрешна радост, ще имате мир. (1, №1666)

Да бъдеш справедлив, да не извиняваш погрешките си, но и да не се осъждаш. Просто кажи: "Тази погрешка ще я изправя!" (1, № 1802)

Няма по-хубаво нещо от това да бъдете внимателни към всички и всичко. (2, №2644)

Всички добродетели, всички благородни и хубави мисли и чувства, това е облеклото на човека. Те образуват ореол около човека. Червеният цвят е, който носи Божествения живот; портокаленият цвят носи Божествената личност; зеленият - Божествената енергия за растене, жълтият - Божествената Мъдрост. Тези цветове подкрепят неговия живот. Когато хората се разболеят, този ореол около главата се изгубва. (1, №1337)

"Красотата ще спаси света" - е казал Достоевски. Красивите мисли, чувства и постъпки ще спасят хората. (1, №1637)

Благодарността е особен род лъчиста енергия, която човек отправя към разумния свят. В замяна на тази материя разумният свят изпраща духовна светлина, която осветява пътя му. (1, №1053)

Човек е точен по отношение на тези, които обича. Честният е точен спрямо всички. (2, №2636)

Точността и търпението – красиви и велики качества. (2, №2479)

Когато правиш добро – крий го, а когато правиш зло – открий го. Нека го знаят и видят всички. (2, №2642)

Лошото в живота да бъде открито за хората, а доброто да бъде открито за Бога. (2, №2643)

За да бъде човек независим, трябва да има морална чистота. (1, № 1487)

Смирението е голяма сила. Мисълта е голяма сила. Смирението и мисълта лекуват. (2, №2445)

Силен човек е онзи, които може да обръща своите неприятели в приятели. (2, №2437)

Пристъпвайте с благоговение към всяка душа, за да пристъпват и към вас с благоговение. (2, №2645)

Добрите резултати не се получават чрез бързане, но чрез постоянство и любов. (2, №2485)

Работа, работа трябва на ученика. Нито минута да не седи без работа. Ако няма работа, да си я създава. (1, №1834)

За всяка стъпка нагоре се изисква усилие, труд, постоянство. Висшите блага не се придобиват лесно. (2, №3440)


Бог ще ви благослови не за това, което хората мислят за вас, но за вашите мисли, чувства и постъпки. Бог ще ви благослови не за великите ви мисли и постъпки, които всички знаят, но за ония малки, дълбоко скрити, потаени в душата ви мисли, чувства и постъпки, които никой не знае и не подозира. За известните неща вие сте си получили заплатата. (2, № 2821)

Красотата е нещо разумно. Красотата седи в твоята мисъл, в твоето сърце, в твоята воля. Реализираната красота, това е воля. Съдържанието на красотата е човешкото сърце, а простора го донася човешкият ум. (1, №759)

Слушането е едно качество на човешкото съзнание. Да умееш да слушаш е красиво. (1, №1335)

Ангелите прилагат търпението, благостта и милосърдието. Чрез тях се изявява техният живот. Вярата, красотата, кротостта, въздържанието, благоразумието, са храна за човешката душа. Тези добродетели развивайте и прилагайте. (1, №1746)

Не се страхувай от страданията. Ако можеш да ги отклониш - добре, ако не, щом дойдат, посрещни ги без страх, смело. Щом те е страх - изгубил си сражението. (1, №1754)

Велико нещо е Любовта, велик закон, който изпълва душата на човека. Любовта подразбира изпълнение на Волята Божия. (1, №1800)

Ще си мислиш за Бога, Който е снизходителен: "Той прощава." А не да казваш: "Не искам повече да прощавам." Пластичност на душата ти е нужна. Прощаването не произтича от човека. Ще дойде Господ чрез Духа и ще каже: "Ти заради Мен това можеш ли да направиш?" Защото, ако остане ти да прощаваш, никога няма да простиш. Без Духа всякога ще се прилага кармическият закон: "око за око, зъб за зъб". (1, №701)

Откровени хора са ония, които не са скрити, а искрени хора са ония, които са съвестни. На откровеността произходът е един, а на искреността – друг. Искреността произтича от един морален закон, а откровеността произтича от един полуинтелектуален принцип. В откровеността може да има задна цел, отрицателно намерение, а в искрения няма две мисли, две желания, той разкрива всички свои погрешки, той е чист. (2, №2140)

Седемте краски съществуват в различните светове в различни октави и се различават със своето действие и значение. Във физическия свят означават едно, а в другите светове - друго. В ниското си проявление червената светлина означава борба, стихия. Всички същества, които по един или по друг начин са складирали тази светлина в своята кръв, са извънредно активни и груби. Студът, това е малко количество светлина. Зад обикновената светлина стоят други енергии от по-висок род, а зад последните стои нещо разумно. Чистият червен цвят произвежда живот, жизненост, жизнерадост. Светлорозовото, като нюанс, е цвят на любовта и нежността. Чистият портокален цвят дава благородно индивидуализиране, служене на Бога, а нечистият - съмнение, безверие. Чистият жълт цвят дава равновесие на чувствата, мир, тишина, интелект, спомага за умственото развитие, а в нисшите си прояви - използуване, корист, всичко за лични цели, сметкаджийство. Чистият зелен цвят, в светлите гами - растене във всяко отношение, а в нисша проява, в убити и тъмни нюанси, дава съхнене, привързаност към материалното. Ясносиният цвят означава подем, разширение на чувствата, най-възвишени чувства, вяра. В нечист вид - съмнение, безверие, тщеславие. Чистият тъмносин цвят дава спокойствие, твърдост, решителност, любов, а в нечист вид, в по-мрачен оттенък - непостоянство. Виолетовият чист цвят дава сила, употребена за висши цели, сила на духа, а в нечист - пак дава сила, но употребена само за лични облаги. (1, №1041)

Зад всеки цвят седи една разумна сила в природата. Ако сърцето боледува, хармонизирайте се с червените лъчи на светлината, внесете червения цвят в себе си. Ако мислите са дисхармонични, трябва жълтият цвят да проникне у вас. Ако черният дроб е разстроен, ще възприемете яснозеления цвят. Всички цветове най-добре може да ги гледате, отделяте и се обливате с тях посредством призма. Ще я закачите на светло. Ще отделите необходимия ви цвят, ще изговаряте стихове, съответстващи на този цвят, който ви трябва. Стиховете са от книжката "Заветът на цветните лъчи". Този метод - лекуване с цветовете - е евтин, ефикасен и приятен. (1, №1042)

Магическа сила се крие в любовта! Тя е ключ, с който всичко затворено се отваря. Тя преобразява отрицателните сили в положителни, повдига човека от земята към небето. Любовта е сила, която създава и възраства, утешава, възкресява, лекува. Тя движи всичко в света. (2, №2127)

Обичай съвършения път на Истината и Живота.
Постави Доброто за основа на дома си, Правдата за мерило, Любовта за украшение, Мъдростта за ограда и Истината за светило.
Само тогава ще ме познаеш и Аз ще ти се изявя. (3)

Литература:
1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София, 1994.
2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София, 1994.
3.Учителя Петър Дънов, “Завета на цветните лъчи на светлината”, София, 1912, 1994