panevritmia.info Истината

Истината

Истина е само това, което от Любовта излиза, от Мъдростта просиява и носи живот и свобода за тебе. (2, №2247)

Всяка мисъл, всяко чувство, всяка постъпка трябва да съдържат Истината в себе си.
Истината определя отношението между душите. (2, №2246)

Истината е сладка, а не горчива – тя освобождава човека от ограниченията и заблужденията. (2, №2248)

Истината в човека определя неговото здраве, неговата красота, интелигентност и чистота. (2, №2214)

Най-хубавото нещо, с което може да се занимава човек, това е Истината. (1, №1639)

Истината носи в себе си богатство, сила, мощ, безсмъртие. Ако живеете в Истината, ще се развивате правилно. (2, №2215)

Истината е онази сила, която освобождава човека от всички окови и ограничения, били те физически, сърдечни или умствени. (2, №2229)

Истината е строга и неумолима. Тя не търпи невежество, безсилие, страх, нечистота, хилавост. В това именно е нейната красота. (2, №2287)

Истината е най-възвишеният първичен Дух, Който е излязъл от Бога. Началото на всички неща е Истината. За да се оживи този велик принцип, трябва една среда, а първичната, вечната среда, в която всичко може да живее, това е Любовта. (2, №2148)

"Глава на Твоето Слово е Истината." – Къде се ражда Истината? – При Любовта. Който люби, само в неговата душа царува Истината. Невъзможно е Истината да работи там, където не е Любовта. Истината не е нещо абстрактно, тя се явява във всяка любеща душа. Истината е Божественото начало в човека. (2, №2101)

Животът започва от онзи велик момент, когато човек съзнае и възлюби Истината. Без Истината никаква любов не може да се прояви. Без Истината никаква светлина и свобода не могат да се проявят. (2, №2213)

От Любовта излиза Истината. От Мъдростта просиява Истината. Истината е всякога в душата и има свой свещен език. Докато ние не научим нейния език, тя не може да говори. (2, №2145)

Без Истината животът не съществува. Придобият ли хората Истината, ще имат всички условия да учат. Богатството, знанието, силата се определят само тогава, когато човек носи Истината в себе си. Който не носи Истината в себе си, той няма никаква Любов, никаква Мъдрост. Няма ли Истина – нищо няма. (2, №2119)

Без Любов и без Мъдрост не можете да се приближите до царството на Истината. (2, №2167)

Един човек, за да разбере Истината, най-първо, неговият ум трябва да бъде освободен от всички заблуждения. Когато човек направи един грях и не иска да го поправи, той се заблуждава, не вижда своята погрешка. За да разбере човек великата Божествена Истина, която носи мир и радост на всяка душа, той трябва да бъде развързан, т.е. освободен от заблужденията на миналите векове. (2, №2149)

Истината иска много малко, но да го направиш много хубаво. Истината е метод в Божествената икономия, чрез която се изправят всичките грешки на миналото. Истината е сила, която може да разедини злото от доброто и да развърже връзките, с които човек е свързан. Истината е, която може да даде знание и мъдрост и да свърже човека с Божествената Любов. Истината е, която дава на душата онази вътрешна пълнота, от която имате такава нужда. Само Истината е, която внася в душата мир и спокойствие. Свободата не може да дойде без Истината.
(2, №2112)

Само едно Божествено Учение на Истината може да завладее света. Да знаем, че има нещо по-високо от материалните блага, от властта, от величието, от учеността, то е Истината. (2, №2288)

Абсолютната истина! Ето идеала на новото човечество. Дръжте този идеал в душите си!
Истина е това, което повдига духа, разширява душата, просвещава ума, облагородява сърцето, въздига и усъвършенства. Истината – това е Бог, Който се проявява между духовете. (2, №2113)

Литература:
1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София, 1994.
2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София, 1994.