panevritmia.info Чистота

Чистота

Спасението ви се крие в чистотата на вашето тяло, в чистотата на вашия ум и на вашето сърце. (2, № 2513)

За да бъде човек независим, трябва да има морална чистота. (1, № 1487)


Чистотата е необходима, за да се избегнат нещастията на земята. Чистота в устата, в ума, в сърцето, в душата и в духа. Без чистота практически нищо не може да се постигне. (2, № 2433)За да бъдете здрави, весели, умни, учени, нужна ви е абсолютна чистота – физическа и духовна. (2, № 2675)Да се занимаваш с недъзите на хората, това е зараза, която разрушава организма ти. Идейна чистота се изисква от човека. (2, № 2676)Трябва да почнете с пречистването на кръвта си. За да пречистите кръвта си, трябва да четете най-хубавите книги и да гледате хубави места в природата. (1, № 874)Четенето на хубавите книги пречиства нервната система. (1, № 757)Здравето на човека зависи от неговата външна и вътрешна чистота. Пиянството е нечистота, лакомията е нечистота, завистта е нечистота. Нечистотата трябва да се изхвърли - това е хигиена. Като говоря за чистота, това се отнася за онези хора, които усърдно работят върху себе си, имат силен стремеж към чистотата. (1, № 1961)Чистотата носи здраве, живот, повдигане, устойчивост. Чистотата ни отваря вратата за висшето познание и вътрешната светлина. Само чистият ще види Бога. (2, № 2674)

Първото нещо: външна и вътрешна чистота. Къщата ви трябва да бъде чиста и всичко да бъде турено в ред и порядък. Да обичаш хубавото, което Бог е създал, и най-после да обичаш хубавото, което ти си създал. (1, № 1334)


Единственият метод, който не произвежда никакви лоши последствия, той е действието чрез законите на Любовта, Мъдростта и Истината. Само те са чисти методи, с тях работете. Пишете ли, търгувате ли, лекари ли сте, с тези методи работете. (2, № 2197)


Литература:

1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София 1994

2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София 1994