panevritmia.info Доброто

Доброто

Прояви своята доброта навреме! Доброто е заложено у нас. Като проявим доброто, ние сме във връзка със съзнанието на природата и всички хора в света. (1, №916)

Доброто е изкуство. Ти, като правиш добро на земята, в духовния свят си художник - най-хубавите картини ще нарисуваш там. (1, №834)

Доброто е метод за усилване на паметта. (1, №1088)

Пази пътя на доброто, да познаваш само доброто. Ти не можеш да бъдеш добър човек, ако не обичаш майка си и баща си, чрез които си дошъл на земята. Ти не можеш да бъдеш добър човек, ако не обичаш Бога, Който те е пратил на света. Доброто е закон за щастието. Ти трябва да обичаш Бога, за да бъдеш щастлив. Ти, за да станеш щастлив, трябва да станеш полезен на всички същества. (1, №935)

Добрите хора, не че не виждат лошото, те го виждат, но доброто ги изпълня, те са богати, изпълнени така с доброто, че лошото за тях не е лошо. (1, №996)

Човек трябва да бъде добър, за да бъде здрав. Без добродетели не може да има здрав народ. (1, №1291)

Злото е един свят на закони. В злото за всяко нещо е предвидено какво и колко да правиш. За нищо не си свободен. Доброто е точно противоположно - без закон. Ще седиш колкото искаш, ще учиш колкото искаш, ще се радваш колкото искаш, навсякъде колкото искаш. Доброто е отвътре, злото е отвън. (1, №921)

Злото затова е в света, за да ви предпазва от по-голямото зло. (1, №1183)

Когато правите едно добро, вие правите добро на хиляди хора и когато правите зло, на хиляди хора го правите. (1,№1115)

Ако правите добро, направете го на този, когото не обичате, без той да знае за това. Нито пък го разправяйте на близките си. (1, №1089)

Когато ви се предостави възможност да направите едно добро дело, направете го, не мислете за последствията. Такова дело Господ предварително го е благословил, то ще даде резултат.
Доброто, което вие сте го направили, никой не може да го разруши. (1, №1093)

Пуснете доброто да тече през вас. То ще ви освободи от всички утайки на миналото, които днес ви измъчват, ще отнесе всичката кал. (1, №1182)

Добрата постъпка е магическа – в нея е скрита Божествена сила. (2, №2655)

Добрата постъпка има отношение към Цялото и те свързва с цялото небе. (2, №2656)

Добрата постъпка прави човека вътрешно свободен. Щастлив е този, който живее добре и постъпва добре. (2, №2700)

Само по закона на доброто може да бъдеш щастлив. Само по закона на злото може да бъдеш нещастен. Пази пътя на доброто. Ти можеш да бъдеш добър човек, ако обичаш Бога, Който те е пратил на света. (2, №921)

Не можеш да бъдеш добър, ако никога не можеш да дадеш от себе си на другите. Не можеш да бъдеш добър, ако не вземаш нищо от никого. За да бъдеш добър, трябва да знаеш как да дадеш и как да вземеш. (1, №1006)

Като правите добро, не да правите усилия, а да става спонтанно. Тогава ще чувствате една радост. Когато направите това спонтанно добро, значи сте един добър проводник. Аз турям думата "съзнателен проводник". (1, №1391)

Разумният човек никога не отлага да стори нещо добро. Отлага ли, той туря преграда на своите бъдещи възможности. Отлага ли веднъж, два пъти, три пъти, и Господ ще отложи да изпълни едно негово желание. (2, №2411)

Действаш ли разумно, Бог те изпълня с Любов. Противодействаш ли Му, Той те лишава от Любовта. Той казва: "Когато Ми отвориш път, Аз ще мина и ще ти донеса благословение." А щом Му затвориш пътя, Той те лишава от Неговото благо. А Неговото благо е Любовта. Умът трябва да подготвя пътя на Любовта. (1, №729)

Научете се външно да се уважавате заради Господа, Който живее у вас и във всички. Както уважавате Господа в себе си, така да Го уважавате и в другите - да виждате Господа в другите. (1, №1499)

Най-първо дай ход на Божественото в теб. Ако си роден за музикант, ако си роден за скулптор, за поет - дай ход на Божественото. За каквото си роден, дай ход на Божественото. Гледай светлата страна на живота. Бог е създал света и иска всички хора да бъдат щастливи. Но онзи, който не върви по Неговите закони, за него идват страдания. (1, №758)

Търсете здравите хора. Ако искате да станете умни, търсете умните хора и дружете с тях Ако искате да станете добри, търсете добрите хора. Защото Бог е, Който се проявява навсякъде - и в добрите, и в здравите, и в умните. Като ги търсите, и вие ще бъдете умни, здрави и добри. (1, №756)

Добре е дошъл всеки човек, който може да помогне на един народ. Добре е дошъл всеки човек, който може да помогне на човечеството. Добре е дошъл всеки човек, който може да внесе нещо ново в света. (1, №1369)

Щом носите доброто в себе си, разумните и светли същества ще бъдат на ваша страна. От тях ще придобиете знание, сила, равновесие, щастие, богатство. Работете съзнателно за проявяване на доброто в себе си, за да опитате резултатите от това. (2, №2012)

Казвате: "Ние досега не сме виждали ангели " - Ангели колкото искате има по земята. Когато се давиш в някоя река и се хвърли някой и те спаси, извади те от водата, не е ли ангел? Намираш се всред опожарена къща, някой се хвърли вътре и те измъкне изпод огъня, това не е ли един ангел? Той се радва заедно с вас, че е успял да ви спаси. Всеки човек, който в най-усилно време ти е помогнал, той е ангел. (1, №986)

Виждаш на пътя си червей. Ти можеш да го стъпчеш, никой няма да те съди за това - няма закон в защита на червея. Обаче добрият човек, човекът на Любовта, ще се отбие настрана, да не го стъпче.  (1, №983)

Красотата е свързана с доброто в света. Колкото човек е по-добър, толкова е по-красив. (1, №1677)

Щедър човек е онзи, който отделя от най-хубавото, което има, за другите. (1, №1498)

Единственото нещо, което повдига човека, това е работата. За да се проявиш в каквото и да е направление, трябва да знаеш да работиш както трябва. Човек като мисли - това е работа, като чувствува - това е работа, като постъпва добре - това е работа. Всички на работа! (1, №1279)

Когато ви мине през ум една хубава мисъл или добър подтик, или ви посети приятел, или прочетете хубава книга, или небето е ясно, или някоя звезда ви харесва, недейте пропуща тези неща, всичко това е говор на Небето. Оценявайте всичко и се радвайте на всичко. (2, №2077)

Литература:
1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София 1994.
2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София 1994.