panevritmia.info Пробуждане на съзнанието

Пробуждане на съзнанието

Когато говоря за Бога, за Любовта на Бога, разбирам Вечното Начало. В теб ли е това Начало, твоето съзнание така се разширява, че започваш да обичаш всички хора. (1, №1216)


Вече сме към края на една епоха, където всичко се топи. Всички стари възгледи се топят. Страданията, които сегашното човечество изживява, показват, че идва един нов живот. (1, №1623)


Целият свят, цялата Слънчева система, целият космос се движи в една нова посока. Човек не умира, но дохожда до такива условия, дето съзнанието му се пробужда. Земята влиза в нови Божествени условия. Целият свят се пробужда. (1, №1978)


На всички същества гледайте като на съзнания, през които протича един и същи живот. Един е животът, едно съзнание прониква всички живи същества. (1, №1022)


 

Когато срещнете някого, трябва да виждате онова, което Бог е вложил в него. Това значи да гледа и да вижда човек. Това е смисълът на виждането. Ако не виждате Божественото, никакви отношения, никакво приятелство не може да съществува. Божественото ще намерите в красивия, добрия и разумния човек. Навсякъде търсете и виждайте Бога! (1, №1720)

 


Божественият Дух живее във всяка форма, която Бог е създал. Проучиш ли тази форма, тя ще повдигне твоето съзнание. (2, №2855)

  

Да познаете Бога като Същество, Което обича всички, в Което живеете, и То ви обича, от най-малките до най-големите. Той ни обича, защото ние всички представляваме Неговото тяло. Ние, които живеем в Бога, трябва да обичаме Цялото. Само Бог ще ни научи да обичаме хората. (1, №1212)

 


Помнете едно нещо: ние се намираме в една преходна епоха в света. Старият свят си отива с всички свои порядки. (1, №2068)
 


Ние не сме пратени да носим всичкия товар на света, но всички можем да бъдем съработници на онази велика Божествена идея, която сега работи за пресъздаването на сегашното общество. За това работят непрестанно най-разумните, най-силните общества, които са завършили своята еволюция и подготвят условия за бъдещето. Тези кризи – било икономически, било други, големите смущения между хората, тази несигурност, всичко това се дължи на вътрешни сили, които работят за събуждането на хората, за да им покажат новия път, по който трябва да вървят. (1, №1120)

 


Волята Божия е този акт, който в даден момент включва благото на всички същества (1, №2059)

 


Ако помогнете на един болен човек, на една обезсърчена душа, вие помагате на себе си. Всичко, каквото можете да направите за другите, вие го правите за себе си, то ще се отрази в духовния ви живот. (1, №1148)

 


Разумните хора ще живеят като братя и законите на тези хора ще бъдат написани на техните сърца. (1, №1631)

 


Ще даваш, за да се чистиш. Ще даваш, за да се подмладяваш, за да растеш, за да си здрав. Който обича – дава. Бог постоянно дава. Мислите ли, че ще ви се даде нещо, ако не давате? От това, което ви е дал Бог, давайте. (1, №981)

 


Настава някаква буря за вас – тя идва да подобри вашия живот. Идва сиромашия – това е за ваше добро. Идват несгоди, идват болести, това е за ваше добро. И доброто е за добро, и злото е за добро. (2, №2628)

 


Съвременните хора говорят и лекуват само физическото си тяло, защото само него отчасти познават. Апостолите и учениците на Христа говорят и за духовно тяло. Великите Учители на човечеството говорят за седем тела, в които човек живее. Човек вече е почнал да живее и в духовното си тяло, а за другите тела и понятие няма. (1, №2089)

 


Храната, водата, светлината, въздухът, сладката дума, обмяната с добрите хора – това ще бъдат лекарствата ви за в бъдеще. (2, №2641)

 


        Един ден няма да има нужда да се доказва има ли друг свят или не, понеже всички хора ще прогледнат. Сега има нужда да се доказва, да се разисква по този въпрос, защото хората са още слепи. Тогава ще има радиовръзка с онзи свят, ще има поща, отиване – връщане, хората ще се разговарят със своите близки така, както сега се разговарят помежду си. (1, №2085)


Литература:

1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София, 1994.

2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София, 1994.