panevritmia.info Описания на Паневритмията – книги

Описания на Паневритмията – книги

 ПОСЛЕДНОТО, НАЙ-ПЪЛНО И ДОБРО ОПИСАНИЕ НА ПАНЕВРИТМИЯТА

 - книгата

„Паневритмия”, Беинса Дуно, 2013 г., публикувана от Издателство Бяло Братство.

Korica Panevritmia 2004

Ново допълнено издание на описанието на Паневритмията.
Тази книга единствено представя първият дял на Паневритмията (28-те упражнения), описан на професионално ниво от екип учителки, лично избрани от Учителя. За първи път се публикуват снимки на упражненията в изпълнение на Ярмила Ментцлова и Мария Тодорова, направени от фотографа Васил Искренов ок. 1950 г. по препоръка на Борис Николов за готвеното по това време издание на Паневритмията. Малко по-късно започват процесите и гоненията срещу Братството, както и конфискация на печатницата и цялата литература на Изгрева. Половин век по-късно снимките бяха открити във Франция и предоставени за това издание.
Книгата съдържа също най-добрите текстови описания на следващите два дяла на Паневритмията.
Тази книга Ви осигурява най-изчерпателното и най-доброто до момента описание на упражненията на Паневритмията.


КНИГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ

- изтеглена безплатно тук:

В PDF формат: Паневритмия (2013) Издателство Бяло Братство

Еpub формат: Паневритмия _ (2004)

 


- закупена тук:

Сайт на Издателство Бяло Братство

или тук Книжарница на Издателство Бяло Братство

В интернет има публикувани в PDF вариант и някои архивни книги с описания на Паневритмията, които имат документален характер, често не са сканирани цялостно и не се препоръчват за начинаещи, защото имат неясноти и неизчерпателност в описанието, както и някои грешки.

Не ви препоръчваме ползването на описания на Паневритмията, които са от други издателства, освен Издателство Бяло Братство и особено такива без споменато каквото и да било издателство. От практическа и научна гледна точка те имат съмнителна стойност и никакви гаранции за достоверност.

 

АРХИВНИ ТЕКСТОВИ ОПИСАНИЯ НА ПАНЕВРИТМИЯТА

Архивните издания на Паневритмията са предназначени за нейното задълбоченото  историческо изследване от преподаватели, историци и други учени, които е желателно да познават всички налични документи за нея и процеса на създаването й.

Използването само на отделни архивни документи не е достатъчно за определяне на това какво представлява „оригиналната” Паневритмия. Някои архивни текстови издания са публикувани преди авторът да е приключил създаването и окончателното оформяне на Паневритмията (например книгата „Паневритмия” от 1938г.).
Отделните книжни архивни издания имат различни съставители и качество на текста, описващ движенията на паневритмичните упражненията (точност, еднозначност, непротиворечивост, процент грешки и т.н.), което трябва да се отчита от изследователите.

Най-важните архивни текстови описания на Паневритмията (цялостно и коректно сканирани за архива на Общество Бяло Братство) може да изтеглите свободно тук:

Бeинса Дуно, Паневритмия, София, 1941г., архив на ОББ pdf   Beinsa Douno Paneurhythmy 1941 BG

 

 

Беинса Дуно, Паневритмия, 1938г., архив на OББ.pdf    Beinsa Douno Paneurhythmy 1938 BG

 

 

Под този текст може да изтеглите копие от личния екземпляр на Катя Грива на книгата "Паневритмия" (Беинса Дуно,1938) (1 част – описание на упражненията: корица и 1-30 стр.)

Беинса Дуно, Паневритмия, 1938г., екз. на Катя Грива_архив на ОББ (0-30).pdf

 

 

ОЩЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ИСТОРИЯТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА ЩЕ НАМЕРИТЕ ТУК: http://panevritmia.info/history/Вижте още 

Първата книга от поредицата "Библиотека Паневритмия" е достъпна за всички свободно в електронен вид тук: http://www.panevritmia.info/history/

В нея можете да откриете важна информация за историята на Паневритмията, както и за нейната приемственост от първите ученици на Учителя до ден днешен.

Книгата можете да намерите в книжарницата на Издателство Бяло Братство, както и в книжарниците, разпространители на издателството. Скоро ще бъде достъпна и в електронен вид.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД

СЪЗДАВАНЕТО НА ПАНЕВРИТМИЯТА, Методи Константинов,
Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов

ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА. ИЗ СПОМЕНИТЕ НА МАРИЯ ЗЛАТЕВА

КОГАТО СЛЪНЦЕТО СЪБУЖДА ДЕНЯ, Милка Периклиева

СПОМЕНИ ОТ ИЗГРЕВА НА ПАНЕВРИТМИЯТА, Теофана Савова.

СЪЗДАВАНЕТО НА ПАНЕВРИТМИЯТА И НЕЙНАТА ТРАДИЦИЯ,
Георги Петков

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЖАН-ЛУИ ГОБО

ПАНЕВРИТМИЯТА – ТРАДИЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ,
Йоана Стратева

ПАНЕВРИТМИЯТА – ПРОБЛЕМИ, КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ, Георги
Стойчев

ПАНЕВРИТМИЯТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА,
Интервю на Светла Нейкова с Андрей Грива

ВЪПРОСИ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ПРОМЕНИ В
ПАНЕВРИТМИЯТА, Петю Цанов

ПАНЕВРИТМИЯТА В ЧУЖБИНА, Светла Балтова
СПОДЕЛЕНИ ФАКТИ И СПОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА В САЩ, Антоанета Крушевска

ЗА МУЗИКАТА И ИСТОРИЯТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА – ПОВЕЧЕ
ОБЕКТИВНОСТ, Людмила Червенкова

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЗНАЧИМОСТТА НА СЪХРАНЕНАТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО УЧИТЕЛ-
УЧЕНИК, Людмила Червенкова

---

Пожелаваме Ви приятно четене!