panevritmia.info История на Паневритмията

История на Паневритмията

Йоанна Стратева: "Приложението и разпространението на Паневритмията след
заминаването на Учителя"

 ***

КНИГАТА „ИСТОРИЯ И ПРИЕМСТВЕНОСТ“

ОТ ПОРЕДИЦАТА „БИБЛИОТЕКА ПАНЕВРИТМИЯ“

ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНА В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД

Запознайте се с тайните на едни от най-интересните и най-важни документи за паневритмията, събрани в една книга!

Сега вече книга 1 от поредицата „Библиотека паневритмия“ – „История и приемственост“ е предоставена свободно в електронен вид тук в два формата, които може да изтеглите:

- PDF формат:  История и приемственост - книга 1 от "Библиотека Паневритмия"

- epub формат:  История и приемственост - книга 1 от "Библиотека Паневритмия"

Съдържанието на книгата може да видите в текста по-долу.

 

  

ДОКУМЕНТИ ЗА ИСТОРИЯ НА ПАНЕВРИТМИЯТА

Драги приятели,

Излезе първата книга от поредицата Библиотека Паневритмия - .

В нея можете да откриете важна информация за историята на Паневритмията, както и за нейната приемственост от първите ученици на Учителя до ден днешен.

Книгата можете да намерите в книжарницата на Издателство Бяло Братство, както и в книжарниците, разпространители на издателството. Скоро ще бъде достъпна и в електронен вид.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД

СЪЗДАВАНЕТО НА ПАНЕВРИТМИЯТА, Методи Константинов,
Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов

ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА. ИЗ СПОМЕНИТЕ НА МАРИЯ ЗЛАТЕВА

КОГАТО СЛЪНЦЕТО СЪБУЖДА ДЕНЯ, Милка Периклиева

СПОМЕНИ ОТ ИЗГРЕВА НА ПАНЕВРИТМИЯТА, Теофана Савова.

СЪЗДАВАНЕТО НА ПАНЕВРИТМИЯТА И НЕЙНАТА ТРАДИЦИЯ,
Георги Петков

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЖАН-ЛУИ ГОБО

ПАНЕВРИТМИЯТА – ТРАДИЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ,
Йоана Стратева

ПАНЕВРИТМИЯТА – ПРОБЛЕМИ, КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ, Георги
Стойчев

ПАНЕВРИТМИЯТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА,
Интервю на Светла Нейкова с Андрей Грива

ВЪПРОСИ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ПРОМЕНИ В
ПАНЕВРИТМИЯТА, Петю Цанов

ПАНЕВРИТМИЯТА В ЧУЖБИНА, Светла Балтова
СПОДЕЛЕНИ ФАКТИ И СПОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА В САЩ, Антоанета Крушевска

ЗА МУЗИКАТА И ИСТОРИЯТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА – ПОВЕЧЕ
ОБЕКТИВНОСТ, Людмила Червенкова

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЗНАЧИМОСТТА НА СЪХРАНЕНАТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО УЧИТЕЛ-
УЧЕНИК, Людмила Червенкова

---

Пожелаваме Ви приятно четене!

 ***

МУЗИКАТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА Е КАТЕГОРИЧНО ПОТВЪРДЕНА ОТ ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФАКТИ И ТРАДИЦИЯТА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО Ѝ

 

Pan music Rila

Снимка: Музиканти от Школата на Учителя Беинса Дуно свирят в негово присъствие Паневритмия на Рила. 

Във връзка с някои съвременни опити да се представи подменена историята на Паневритмията с цел да се промени музиката на паневритмията по неприемлив и предизвикващ дисхармония начин, е важно да се припомнят следните факти:

1) Учителя Беинса Дуно е ПОТВЪРДИЛ МУЗИКАТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА В ДВЕ ОФИЦИАЛНИ ИЗДАНИЯ, публикувани по негово желание преди той да си замине от този свят:

Книгата „Паневритмия“ от 1938 г. Виж повече ТУК   и
Книгата „Паневритмия“ от 1941 г. Виж повече ТУК 

 

2) Учителя Беинса Дуно ЛИЧНО Е ИЗПЪЛНЯВАЛ ПАНЕВРИТМИЯТА по тази музика поне 12 ГОДИНИ (1933-1944 г.) и не е намирал, че с нея има проблем. Това е едно от най-сигурните потвърждения, че оригиналната музика на паневритмията е не само публикувана, но и използвана и е потвърдена практически от автора.

3) Всички директни и приближени ученици, които разбират от музика, присъствали дълги години в Школата на Учителя Беинса Дуно са свирили/играли в присъствието на автора на паневритмията не по-малко от 12  години и после цял живот съгласно нотите от 2-те официални издания на паневритмията винаги и са били на мнение, че това е оригиналната музика. Най-известните от тези МУЗИКАНТИ са:


- Мария Тодорова (завършила Българска държавна консерватория, свирила в Младежкия клас на школата, един от съавторите на най-доброто писмено описание на Паневритмията (виж НАЙ-ДОБРОТО ОПИСАНИЕ тук) и др.),

- Мария Златева (цигуларка, завършила Българска държавна консерватория, свирила Паневритмия редовно в присъствието на Учителя Беинса Дуно и дълги години след 1944 г.)

- Катя Грива (Завършила своето музикално образование в Италия, певица, посочена и обучавана за учителка  по паневритмия от Учителя Беинса Дуно),

- Михаил Стоицев - стоматолог, учил две години музика в Българска държавна консерватория, бил е ученик на проф. Владимир Аврамов - по цигулка, на проф. Панчо Владигеров - по камерна музика, учил частно хармония при двама известни професори. Занимавал се усърдно с музиката на Учителя 50 години, свирил я, хармонизирал я, аранжирам я и я разработвал, живял с нея. Голяма част от свободното си от професията време е посвещавал на музикални занимания, свирене, композиция, участие в музикални състави, писане на ноти.

- Гради Минчев,

- Пеню Ганев,

- Гита Стратева

и много други, защото всички са свирели една музика на паневритмията (особено що се отнася до броя на тактовете в упражненията) – тази, която е традиционно изпълнявана и до днес.

4) музикантите Йоанна Стратева и Петър Ганев са живи свидетели сред музикантите, че по традиция и винаги музиката на Паневритмията се е свирила в оригиналния ѝ вариант сред последователите на Учителя Дънов в България.

5) Уважаваният музикант Петър Ганев, който е дългогодишен председател на  Комисията по музика, потвърждава, че винаги е свирил Паневритмията според оригинала – така, както я знае от баща си – Пеню Ганев, който е бил ученик в Школата. Петър Ганев споделя, че всички записи на Паневритмията, които е разпространявал също са според оригиналната музика (41 такта на 6, 7 и 8 упр.) и единствено преди няколко години е записал (но не мултиплицирал) няколко записа на музиката, които той определя като "експериментални" и твърди официално, е че не са предназначени за играене на Паневритмия.

6) Статия за музиката на Паневритмията. от изследователката на паневритмията Людмила Червенкова

7) Спомени на уважаваната музикантка Йоанна Стратева за Паневритмията.

8) Лекция на Йоанна Стратева за Паневритмията – „Паневритмия – традиция и усъвършенстване“

ЗЯКЛЮЧЕНИЕ: Музиката е най-сигурният компонент в Паневритмията – тя е по-качествено и сигурно описана и потвърдена, отколкото движенията. Затова при всеизвестното наличие на противоречие между музикалния текст и текста, описваш движенията на 6, 7 и 8 упражнения (налични само в описанието на паневритмията от 1938 г.), се приема музиката за достоверна и движенията се променят спрямо нея, а не обратното.

 

„Когато сте в Божествения път, умът и сърцето са спокойни, гледате на всички хора и грешки снизходително, светло ви е, радостно ви е. Отклоните ли се от този път, идват различни смущения – това е една малка диагноза, за да следите в какъв път вървите.“

Учителя

  ......................

 

За първи път се публикува филм, който показва как Ярмила Ментцлова е изпълнявала паневритмията! Това става благодарение на видеозапис, направен с нейните талантливи ученици - семейство Гобо.

Жан-Луи Гобо и неговата съпруга Арлет Гобо са обучавани ПО ПАНЕВРИТМИЯ от Ярмила Ментцлова всяко лято в продължение на 16 години (много постепенно и прецизно). През 2004 г. (по време на посещението им в България) те са помолени да изпълнят пред камера паневритмията, така както са я научили от Ярмила Ментцлова, за да се документира по някакъв начин нейното изпълнение на паневритмията. Филми с изпълнение на паневритмия със самата нея не са намерени. Ярмила Метцлова е била даровита танцьорка, балерина и хореограф, запозната с паневритмията благодарение на пребиваването си в школата на автора - Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Вече може да видите паневритмията (Iдял: 28-те упражнения), изпълнена от Жан-Луи и Арлет Гобо тук: https://www.youtube.com/watch?v=ElUYj4FJgqQ

 Jean-Loui and Arlette Gobeau

  

 EДИН ВАЖЕН ИДТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ

Открито писмо на Жан-Луи Гобо
(сп. Житно зърно, 2/2010)

Жан-Луи Гобо и неговата съпруга Арлет Гобо са обучавани ПО ПАНЕВРИТМИЯ цели 16 години (много постепенно и прецизно) от Ярмила Ментцлова: images/uploads/Otkrito pismo Gobo v sp Jitno_zyrno_2 2010.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНТЕРВЮ С МАРГАРИТА ЕНЕВА - нови факти относно описание на Паневритмията на френски език от името на Ярмила Ментцлова във Франция.

СТАВА ЯСНО, ЧЕ ДРУГИ ХОРА СА ПРОМЕНИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕТАЙЛИ В КНИГАТА, ДОКАТО ЯРМИЛА МЕНЦЛОВА фактически не е била в състояние да се занимава с последната редакция и контрола върху крайния вид на книгата си

ИНТЕРВЮ С МАРГАРИТА ЕНЕВА

M Eneva

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИСТОРИЯ НА ПАНЕВРИТМИЯТА от Л. Червенкова


- най-обстойно 
аргументираният текст относно историята на Паневритмията 

History of Paneurhythmyдо момента (част от научна публикация)

ИСТОРИЯ НА ПАНЕВРИТМИЯТА_Червенкова.pdf 

(< изтегли)

 

 

История на Паневритмията в чужбина от д-р Светла Балтова
(следва по-надолу на тази страница)


История на Паневритмията в България 
(до 2007 г.) - следва по-надолу на тази страница


Uchitelia i K Griva КАТЯ ГРИВА - УЧИТЕЛКАТА ПО   ПАНЕВРИТМИЯ, ОБУЧАВАНА ЗА ТАКАВА ЛИЧНО ОТ УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО (ПЕТЪР ДЪНОВ). Вижте повече за Катя Крива тук.

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛМИ ЗА ИСТОРИЯ НА ПАНЕВРИТМИЯТА:


ФИЛМ - Паневритмия - традиция и усъвършенстване - Йоана Стратева: http://www.youtube.com/watch?v=cD8JE3i0JtE


ФИЛМ  Из историята на братския живот (спомени за паневритмията и музиката на Учителя Б. Дуно) - Йоана Стратева  https://www.youtube.com/watch?v=RI21erCBPj8


ФИЛМ - Разговор за създаването и развитието на ПАНЕВРИТМИЯТА с Георги Петков: http://www.youtube.com/watch?v=hbj_h7j-Xxo&feature=youtu.be

 

  НОВО! 

ФИЛМ - Първият дял на паневритмията, показан от Ернестина Сталева и Виола Бауман, които са научили паневритмията в школата на Учителя Беинса Дуно (П. Дънов) в София и след 1944 г. са емигрирали в чужбина. Установяват се в САЩ, където да края на дните си се занимават с паневритмия: http://www.youtube.com/watch?v=-qyUgDJiySs

 

Повече Информация за Ернестина Сталева може да намерите в 25 брой на сп. "Житно зърно" и тук:  Erna Staleva Biogr

ОЩЕ ТЕКСТОВЕ и архивни материали за историята на създаването на Паневритмията можете да намерите на страницата ни "Материали": http://www.panevritmia.info/materials/


 

История на Паневритмията в чужбина

Пътувам за Германия, за поредния семинар по Паневритмия и си спомням първото си пътуване.

2000 година, Ланд ен Босх – сърцето на антропософската общност в Холандия. Участниците са хора, изучавали десетилетия духовната наука на Рудолф Щайнер. Добронамерени, любезни, по лицата чета симпатия, примесена с лек скепсис: „Какво ли може да дойде от една балканска страна?” Започвам с теоретичните обяснения върху човека-микрокосмоса и връзката му с макрокосмичния свят. Зазвучава музиката, която оказва незабавно магическото си въздействие. Разучаваме първите упражнения. Практиката се редува с обяснения за съдържанието и смисъла на движенията. Изумлението нараства, скепсисът не се вижда никакъв. Засипана съм с град от въпроси: „Кога е дадено всичко това и къде?” „В началото на 20 век, в България” „Защо ние нищо не знаем?” Свивам рамене: „Не знам, България е малка страна” „Кой е Петър Дънов? Какво е знаел за Д-р Щайнер? Били ли са във връзка?” Разказвам за Учителя. „Не, физически никога не са се срещали, но има духовна връзка между всички учители и духовни посветени” – това, разбира се, го знаят. Възрастен мъж се приближава до мен, десетилетия е изучавал духовната наука. „Откъде знаете всичко това? Това знание не е достъпно за всеки. То е разкрито в лекциите на Д-р Щайнер, но те са разбираеми за по-тесен кръг хора.” „Достъпно е. У нас беседите и лекциите на Петър Дънов вече могат да се намерят навсякъде. Аз не съм специален човек, просто съм чела.” Замислено гледа снимката на Учителя и си купува няколкото брошури с лекции, преведени на английски и немски, разбира се и учебника по Паневритмия. След 2 месеца 12 души от Холандия се качват на Рила за летния събор. За няколко от тях това е начало на нов етап в живота.

Осем години оттогава, всяка година изнасям семинар или курс по Паневритмия в някоя от централноевропейските страни и се усмихвам на повтарящата се реакция на хората там – от сдържаната учитвост до изумлението, породено от преживяната магия на Паневритмията, която разчупва преградите – културни, социални, психологически. В края на срещите ни лицата на хората излъчват младост и доброта, групата танцуващи се е превърнала в едно малко общество, в което се дискутират и личните и световните проблеми. Загрижени са за екологията, отчуждението, негативите на глобализацията, за новите деца. Радостно и тихо седя в някое ъгълче като част от кръга и слушам. В разговорите часто се намесва България. Новото откритие. Последният път в Австрия една интелигентна жена ме попита: „Разкажи ми за там, където живееш.” „За България” Не ми казвай България, защото това нищо не ми говори.” „Нали знаеш Дунава?” - питам.  Смешен въпрос за една австрийка. „Е, той е нашата северена граница.” Очите и се разширяват. „Толкова близо?” Смея се. И друг път ми се е случвало.

Мисля си за първите учителки по Паневритмия, които са я изнесли извън пределите на страната: Анина Бертоли, Ярмила Ментцлова, Ернестина Сталева. Също и за онези, по-напреднали и по-възрастни преподавателки, от които съм се учила – Ина Дойнова, Мария Митовска, които продължават да разпространяват този магически танц и в чужбина.

Анина Бертоли е от италиански произход. Когато идва в България Алфиеро Бертоли е млад човек, решил да посети Индия за да постигне духовно знание и посвещение. В България среща жената за която е мечтал, а в лицето на Петър Дънов намира своя духовен учител. Остава като един от най-преданите ученици. Той е и един от съ-основателите на комуната в „Изгрева”. От брака му се ражда дъщеря Анина. Тя също тръгва по духовния път на своя баща. След идването на комунистическия режим емигрира във Франция.

Описват Анина Бертоли като човек с дълбока душевност и завладяваща изящност, много деликатна и сдържана, но с вътрешна твърдост и духовна сила. Тя разпространява учението на Петър Дънов и Паневритмията във Франция като създава свой духовен кръг в Париж. Издава списанието „Льо грен дьо бле” („Житно зърно”).

Ярмила Ментцлова е от чешки произход, но е родена в България. През 1938г. заминава във Франция да учи танци и специализира като хореограф. Последователка е на Айсидора Дънкан и на нейната школа за така наречения „свободен танц”. През 1943г. се връща в България и е заведена на Игрева, където през 1944г. се запознава лично с Учителя. През 1955г. Ярмила емигрира във Франция, където организира курсове по Паневритмия в Париж и летни курсове в подножието на Алпите. През 1984г. издава ръководство по Паневритмия на френски език. До смъртта си работи заедно със семейство Гобо, които и до днес преподават Паневритмия така, както са били обучавани от нея, в своя дом в подножието на Алпите. Жан-Луи и Арлет Гобо са скъпи гости на Бялото Братство всяко лято в последните години. Те са сътруднчили и на Анина Бертоли и са посветили живота си на разпространяване на Паневритмията и учението на Бялото Братство. В Париж за разпространение на Паневритмията заедно с Ярмила е работела и Мария Христова.

В Съединените Щати Паневритмията „прелита” с Ернестина Сталева, която се преселва в САЩ скоро след смяната на властта през 1944г. Ернестина превежда беседи, преподава Паневритмия, създава група в Масачузетс, в последните години заедно с нея работи Антоанета Крушевска, издала ръководство по Паневритмия през 2004г. Друга дългогодишна преподавателка бе Виола Бауман. Тя заминава през четиридестте години за Франция, където се запознава с Михаил Иванов, който вече е създал там своето духовно общество „Всемирно бяло братство”. В началото тя е много впечатлена от него, но бързо се разочарова и заминава за Америка където се омъжва и остава да края на живота си, посещавайки България неколкократно. След смъртта на съпруга си тази  необикновено красива и музикална жена се отдава на преподаване на Паневритмия и през 1982 г. издава ръководство по Паневритмия на английски. По късно ще бъдат издадени още три: от Ардела Натанаел, настояща преподавателка по Паневритмия, от Дейвид Лоримър и от Антоанета Крушевска, която преподава в Ню Йорк.

В последните две десетилетия Паневритмията се разпространява много по-широко в САЩ. Между хората, работещи ентусиазирано с нея трябва да се споменат имената на ..........., и не на последно място на Ардела Натанаел и Филис Торп. Те работят в тясно сътрудничество с Мария Митовска и Георги Петков от България, които са посветили живота си на разпространение на Учението на Петър Дънов и на Паневритмията в чужбина. Гостували са многократно като лектори и учители по Паневритмия в десетки страни по света, поддържат вече десетки години връзки с приятелите на Паневритмията в чужбина и имат огромна заслуга за опазването на първоначалната чистота в преподаването й.

Сега в САЩ има мрежа от групи по Паневритмия: в Калифорния – Сан Франциско, Лос Анжелис, Паоло Алто; в Индиана, Мисури - Сент Луис, Монтана, Ню Хемпшир, Ню Мексико, Оклахома, Тенеси, Аризона, Вирджиния, Илинойс - Чикаго, Тексас, Уисконсин, Онтарио, Арканзас, три групи в Ню Йорк.

В малко известната Коста Рика има група, състояща се от около 60 човека, чиито гост беше цигуларката Йоана Стратева.

Между 1980 и 1987 в България многократно идва Филип Кар-Гом, писател, психолог, човек на духа, който от 1988 оглавява Ордена на бардовете, оватите и друидите – една от най-многобрайните друидски групи в света. Запленен е от духовността на България, от Рила, Паневритмията, от идеите на Братството, от духовното излъчване на Борис Николов – ръководител на Братството по това време, Филип Кар-Гом допиранся много за разпространението на Паневритмията в англоезичния свят като в онези години води в България много хора, трима от които и до сега са свързани с Паневритмията, Бялото братство и са чести гости в страната ни. Дейвид Лоримър е писател, общественик, директор на няколко международни духовни организации, който издава три книги посветени на Учителя и неговото дело, едната от които е "The circle of sacred dance" ръководство по Паневритмия. Ардела Натанаел след като се преселва в Калифорния създава мрежата, за която споменах, през 1992г. издава и учебник по Паневритмия. Дейността й се прехвърля в Южна Америка и Европа. Даниел Кар-Гом също свързва живота си с България. Няколко години органзира групата по Паневритмия в Лондон и популяризира лекциите на Учителя, за известно време.издава английската версия на списание „Житно зърно” – „Grain of wheat” В началото на осемдесетте години в България идва няколко пъти и Алисън Браун, която създава своя група по Паневритмия в Глазгоу, Шотландия.

В бившия Съветски съюз Паневритмията е пренесена вероятно от Леон Москона, по онова време последовател на Учителя, писател, духовно-търсещ, който през 1974г. е в Москва и създава група по Паневритмия. През следващата 1975г. много от членовете й идват в България. Между тях са семейството музиканти Роза Пронина и Миша Пакуш, който ентусиазирано разпространяват музиката и словото на Учителя, Елена Острова, която превежда множество беседи, Михаил Левин, астролог. Михаил и Галя Левини създават духовна група, която продължава да работи с Паневритмията и идват почти всяко лято в България. В Москва Паневритмия се играе на 2 места, групи има и в Рига.

Йо Хазен от Белгия, който е идвал неколкократно в България и има влияние върху няколко духовни групи преподава не само в собствената си страна, но е имал курсове и в Япония. Той превежда текста на Паневритмията на нидерландски.

През 1994г, на Рила идва австралийската астроложка и писателка Барбара МакДъгал, която след завръщането си прави курсове по Паневритмия в Куинсланд

В последните години ръководството по Паневритмия беше издадено на португалски, италиански и немски езици поради интерес към танца в съответните страни.

Във връзка с разпространението на Паневритмията в чужбина се открояват и имената на Ина Дойнова и Йоанна Стратева. Ина е преподавателка, позната във всяко кътче на България, надарена с музикална и певческа дарба. Цигулката на Йоанна е предизвиквала сълзи и възторг на много духовни срещи и фестивали по цял свят. Двете – заедно и поотделно разпространяват вече три десетилетия Паневритмията в САЩ, Коста Рика, на Балканите, в скандинавските страни, в Англия, Франция... В последните години Ина Дойнова е обучавала групи в Охрид и Скопие, чиито членове идват всяко лято на Рила. Йоана ежегодно е любим гост на няколко групи в чужбина, нейният запис на Паневритмията е обичан от всички изучаващи този танц. Последното и дълго пътуване беше в Индия, където заедно с Филис Торп са предстъавили Паневритмията.  

Това изброяване, разбира се, не е изчерпателно. Извън него неизбежно ще останат някои хора и центрове, свързани с Паневритмията. Не бива да пропуснем обаче дейността на Михаил Иванов и създаденото от него във Франция духовно общество „Всемирно Бяло братство”. Основано през 1937, то има клонове и групи на петте континента в които се игаре Паневритмия. Най-големите групи извън Франция са в Канада, Испания, Италия, Швейцария. Клонове има в Япония и Африка. Когато Михаил Иванов напуща България е съществувала само първата част на Паневритмията. Учителя е добавил впоследствие „Слънчеви лъчи” и „Пентаграм”, които и досега не се изучават и танцуват в групите на „Всемирно бяло братство”. Затова пък хора от тези групи идват с жар и ентусиазъм на Рила, където могат да практикуват Паневритмия в нейния завършен вид.

Отново пътувам. Връщам се в България след последния курс в Братислава. В красотата на танца този път срещнах сродни славянски души. Словаците като че ли въплъщават едни от най-добрите отличителни черти на славянството – мекота, дружелюбност, скромност. Паневритмията хареса на малката група евритмисти. Те също знаят, че сърцето на Новата култура на човечеството ще бъдат славяните. Дали няма да видят в Паневритмията осезаем знак за това?

 „Че и ний сме дали нещо на света...”

Думите изплуват в ума ми, мисля си за делото, словото, музиката, дадени от един велик дух, избрал да се роди в България, за да можем отново да ги произнесем.

Д-р Светла Балтова

 

 

Кратка история на Паневритмията в България

 
Паневритмията като музика и движения е създадена изцяло от Учителя Петър Дънов (известен още с духовното име Беинса Дуно). Първите песни от Паневритмията са създадени от него още през далечните 1922, 1923 и 1925 г. Първоначално те са самостоятелни песни, предназначени да трансформират негативните психологически състояния в позитивни.

По-късно в периода от 1927 до 1937 година тези песни влизат в музиката на създавания  тогава първи дял на комплекса от Паневритмични упражнения. 

Втори по ред е създаден третият дял на Паневритмията, наречен “Пентаграм”.

Около 1941-42г., последен по хронология, е създаден вторият по ред на изпълнение дял на Паневритмията, наречен “Слънчеви  лъчи”. Неговата музика е в ритъма на българската ръченица и според автора представя с движения възходящия път на човешката душа.

В 1938 и 1942г. са издадени първите книги, описващи Паневритмията. В следващите години те постепенно са преведени на няколко чужди езика.

През 1938г. в България идват първите големи групи чужденци (французи и латвийци), които се запознават с Паневритмията и я занасят в своите страни.

До 1957г. хиляди българи се запознават с учението на Учителя Петър Дънов и практикуват Паневритмия в градове, села и на Рила планина през месец август.

С идването на тоталитарния комунистически режим на власт в България настъпват тежки времена за всички, които не се вместват в тесните граници на комунистическата идеология.

През 1957г. комунистическата власт забранява и започва да преследва четенето на книгите на Учителя Дънов, забранява и преследва практикуването на Паневритмия. Въпреки това малки групи от най-големите почитатели на Паневритмията намират начин да я практикуват тайно от властта. Това продължава до рухването на комунистическия режим у нас, като в последните му години отчасти и тихомълком се допуска и от държавната власт малки групи от хора да играят неявно Паневритмия.

След промените в България през 1989г. тези ограничения отпадат. Все повече издателства започват да преиздават книгите на Учителя Дънов в това число и книги за Паневритмията.

От 1994 г. до 2006 г. са издадени 4 книги с описание на Паневритмията на български и има няколко нови издания на чужди езици.

Постепенно нарастващият интерес на гражданите налага организиране на курсове по Паневритмия за начинаещи.  

От 1999г. центърът за СДК на Национална Спортна Академия съвместно със Сдружение “Паневритмия” организират  курсове за преподаватели по Паневритмия.

Двугодишен курс за преподаватели по Паневритмия е проведен и към Сдружение  "НПШ" Б. Дуно”.

Комисията по Паневритмия към Общество Бяло Братство също организира обучение за преподаватели по Паневритмия.

През 2001, 2003 и 2005 г. в София са проведени първи научни конференции, организирани от НСА и Сдружение Паневритмия, посветени на изучаването на Паневритмията, на които специалисти от различни научни области споделят своите виждания и научни изследвания за нея.

                                                                                                    

 

 Снимки с Паневритмия в България може да видите тук http://panevritmia.info/gallery/?section_id=37

 

Снимки с Паневритмия извън българия може да видите тук http://panevritmia.info/gallery/?section_id=48