panevritmia.info Връзка с нас

Връзка с нас

Сайтът е създаден и се поддържа от

Комисията по Паневритмия на Общество Бяло Братство.

Координатор:

Зорница Танева

e-mail: zornizataneva@gmail.com

моб. тел. +359 895858678

 


Дейността на комисията по Паневритмия е насочена в следните направления:

1.Организиране на срещи, семинари, обсъждания с хора, които изследват и творят в областта на Паневритмията.

2.Съдействие относно изследване на движенията и духовните принципи, които ги обуславят.

3.Издирване и изследване на архивни източници в областта на Паневритмията.

4.Организиране на курсове и семинари за обучение, подобряване на квалификацията и консултиране на преподаватели по Паневритмия.

5.Съдействие относно организиране на курсове по Паневритмия за начинаещи в различните населени места.

6.Организиране и подпомагане на научни изследвания и проучвания на Паневритмията и нейното въздействие.

7.Организиране на лекции, срещи, семинари за запознаване с Паневритмията на широката общественост.

8.Подпомагане популяризирането на Паневритмията чрез средствата за масова информация.