panevritmia.info Новата епоха и новото човечество

Новата епоха и новото човечество

        Старото си заминава, новото идва. Един нов свят се създава в нашите умове, в нашите сърца, в нашите тела. Не отвън, вътре в нас се създава един нов свят. (1, №957)

Аз виждам вече появата на един нов Човек. Едва доловим е още, като малки искрици е разпръснат той между много и много хора. Сега той е една усмивка у някого или един поглед бегъл, или една едничка дума, или едно малко движение, една чудесна постъпка между хилядите, но тя принадлежи на новия човек, който сега се ражда. (1, №897)

Новите условия изискват нови съзнания. Атмосферата на земята коренно ще се промени, ще стане по-рядка, ще се намали количеството на кислорода, както и атмосферното налягане. Когато настъпва нова епоха, тя всякога се предшества от много неблагоприятни условия. (1, №1511)


За в бъдеще всички народи ще се обединят в един народ, разбирам Божий Народ, като ще се считат за една фамилия, като братя и сестри, които имат само един Баща, имат еднакви отношения, разбират се и се обичат. (1, №1257)

  

Бъдещата религия ще има за задача да помогне на хората да виждат Бога и отвън, и отвътре. Отвън – навред, във всичко, и отвътре – в себе си. (2, №2974)
 


Религиозното чувство е фино. Едно от най-деликатните чувства. Индусите го наричат "хилядолистник". Който го има развит, в него има една деликатност, една нежност, навсякъде и във всичко е внимателен. (1, №946)

  

Някои от елементите на природата носят безсмъртието, което се дава на хората периодически. Жизненият еликсир, който алхимиците са изучавали, идва отдалече, минава през Слънцето и слиза на земята. На всеки 2000 години слиза на земята по една вълна на безсмъртието. Тази вълна носи нов живот, нова култура, нова епоха. (1, №1514)


Един ден няма да има нужда да се доказва има ли друг свят или не, понеже всички хора ще прогледнат. Сега има нужда да се доказва, да се разисква по този въпрос, защото хората са още слепи. Тогава ще има радиовръзка с онзи свят, ще има поща, отиване - връщане, хората ще се разговарят със своите близки така, както сега се разговарят помежду си. (1, №2085)


Ние сме в една нова епоха, когато се ражда един нов човек. Цял един нов свят се създава. Сега се създава третият Адам. Всякога, когато се създава един Адам, има катаклизми. Нашият свят се преустройва. Това в религията се нарича съдба на света. Ще вярваме и ще живеем в Бога и няма да умираме. То ще бъде една дълга епоха, в която всички желания и идеи от хиляди години ще се реализират. Земята ще бъде тъй хубава тогава, ще бъде един друг свят, друга култура. Божественият Адам носи правото на всички хора, човек да знае, че е човек. (1, №1209)


Целият свят, цялата Слънчева система, целият космос се движи в една нова посока. Човек не умира, но дохожда до такива условия, дето съзнанието му се пробужда. Земята влиза в нови Божествени условия. Целият свят се пробужда. (1, №1978)


Литература:

1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София, 1994.

2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София, 1994.