panevritmia.info Курсове за преподаватели

Курсове за преподаватели

      ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПАНЕВРИТМИЯ 

Комисията по паневритмия към Духовно общество Бяло Братство провежда курсове за преподаватели по Паневритмия.

 
Нов курс за преподаватели по Паневритмия ще започне на 20.10. 2018 година. Първото събиране ще бъде на 20/21 октомври в гр. Пловдив. Курсовете се провеждат под формата на двудневни семинари, с честота през месец, в рамките на 16 месеца. 

В курсовете се изучават:

- движенията в детайли
- пластика на движенията
- философска основа на Паневритмията
- история на Паневритмията
- музика - теория и практика
- методика на преподаване
- психология и работа с група
- анатомия и физиология.

Изисквания към желаещите;
- да са практикували Паневритмия най-малко три години до началото на курса
- да споделят и следват духовните принципи в Учението на Бялото Братство.

Записванията се осъществяват чрез ОНЛАЙН ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

За информация:

д-р Светла Балтова svetlabaltova@gmail.com

Живко Стоилов     zhivko.stoilov@gmail.com  

Николай Конакчиев  Николай Конакчиев  pravda036@gmail.com