Новости

Учителя Петър Дънов – 100 години „Сила и живот“ – културна дискусия в НДК

27 May 2014

На 29 март 2014. от 11 ч. в зала 7 в НДК издателство „Бяло Братство“ и издателство „Захарий Стоянов“ организираха културна дискусия на тема: „Учителя Петър Дънов – 100 години „Сила и живот“.

Участници в дискусията бяха проф. Андрей Пантев с темата: „Европейската вселена на Петър Дънов“, проф. Михаил Неделчев – „Петър Дънов и всекидневните светове“, проф. Мони Алмалех – „За Ангелите в Словото на Учителя“, Людмила Димитрова – „Кратък библиографски преглед на неделните беседи от Петър Дънов от 1914 до 1944 година“. Специален гост на събитието беше Йорданка Фандъкова – кмет на град София.

В началото на събитието прозвуча откъс от първата неделна беседа на Учителя „Ето Човека“, след което медиаторът на културната дискусия, Андрей Грива, даде думата на единия от организаторите на това събитие, Галина Герасимова, управител на издателство „Бяло Братство“:

„Преди 100 години в една схлупена къщичка на улица „Опълченска“ 66 Учителя е започнал да изнася своите беседи, и ето днес, след 100 години, те стигнаха до Двореца на културата. През всичкото това време стотици и десетки хиляди хора са чули или прочели Словото му и всеки си е взел по нещо. На едни се е укрепнала вярата, на друг се е променил животът, на трети са се усилили умът или сърцето, някои са станали по-добри, други – по-радостни...

Освен петте хиляди беседи, които е оставил като културно наследство, Учителя ни е дал също и Паневритмията, превърнала се вече в своеобразна визитна картичка на България, също така – и сто и петдесет авторски песни“.

83-05

Беше дадена думата на проф. Андрей Пантев, историк, който говори за „Европейският контекст на Словото на Учителя“:

„Вероятно изпитвате ироничен скепсис – от къде накъде човек като мен ще представя великия Учител и това движение, което завинаги остава в историята на българското и световното човечество.

Аз намирам, че стойността на значимите хора не се измерва само с тяхното съучастие в живота на посветените им хора, познавачи, експерти, тълкуватели, автори, но основната индикация за това е до каква степен тяхното учение – идеи, принципи, методи – навлизат в битовия, в делничния живот на обикновения човек. Такова учение е просветляващо и затова можем да кажем, че днес честваме едновременно една космополитна личност, един европеец и българин.

Честват се досега въстаници, бунтовници и революционери; баталии с обезумели погледи и кръвопролитни събития; победоносни войни, приличащи повече на национални катастрофи. Сега ние честваме една особена годишнина на особен човек, човек, който е навлязъл завинаги в психологическата и историческата тъкан на българина и на човечеството. Ние, българите, вечно търсим наши чудеса и обикновено стигаме до „Край Босфора шум се вдига“ и до Одринската епопея.

Той е истинското чудо!

Въпреки пренебрежението, забвението, заобикалянето, дори иронизирането на неговата изключителна личност, ето, ние тук сме се събрали толкова различни, но сме дошли да дадем своето дълбоко уважително почитание.

Един икономист, Жорж Стюард Милтън, казваше: „За да си велик икономист, не трябва да си само това“. Учителя е велик духовен исполин, но той е повече от това. Доколкото аз познавам тази материя, той е дълбоко човечен във всичко: например когато еднакво се интересува от това, как са и дори какво имат на трапезата си неговите съратници, до това, какво ще реши България при своите външнополитически ориентации и във вътрешнопартийните си крамоли.

Той идва като едно особено изригване, внезапно на фона на общото омерзение, което обхваща Европа по време на Първата световна война. Въпреки всичката нейна вековна култура, въпреки идеите й за обединение, потомците на Достоевски, Шекспир, Гьоте се избиват като диваци. Всичко това рухва с една опустошителна катастрофа. Тогава се появява Великият мислител – Петър Дънов, който не натрапва величието на своето учение на фона на всички тези „-изми“, които, родени през 19. век, са се деформирали до отблъскващи форми и черти през 20. Той е по-мъдрият философски вариант на Толстой, но и двамата казват: „Всички говорят за промяна на света, никой не говори за промяната на самите нас“. Това е основното – промяната в нас.

Спомням си едно интервю с Майка Тереза, която на въпроса: „Кой е виновен за глада в света?“, отговаря: „Аз и вие“. Това значи, че първо трябва да се вгледаш дълбоко в себе си. С това е свързано понятието за братство, което след Френската революция остана неосъществено, но стои като мечта, като един добър, красив стремеж, но все още нереализиран.

Братството на Земята го прави Учителя Петър Дънов“.

В последвалия доклад на Людмила Димитрова „Кратък библиографски преглед на неделните беседи от Петър Дънов от 1914 до 1944 година“ се представи едно прецизно научно изследване, резултат на двегодишно проучване. Накрая, с особено вълнение, тя завърши с думите: „Първа неделна беседа от Учителя Петър Дънов, която днес честваме, е „Ето Човека“, а заглавието на неговата последна беседа, държана на 17 декември, 10 дена преди той да си замине от този свят, е „Добрият подарък“. И наистина, няма по-добър подарък за нас, българите, от това Слово на Духа, което нашият любим Учител ни завеща“.

83-06

Проф. Михаил Неделчев, литератор, антрополог, говори за „Петър Дънов и всекидневните светове“:

„Изразявам огромното си уважение и към Бялото Братство, и към неговия създател – Учителя Петър Дънов.

Тук ще се опитам като един външен човек да кажа как виждам Учителя в полето на българската публичност – както в исторически план, така и в днешно време. Това е трудна задача, защото един духовен Учител, създател на духовна общност, на цялостно духовно мислене, всъщност няма светска биография, а и не може да има. Това е голямата сложност. Защото за него трябва да се мисли с категориите на агиографията, на житийната литература; трябва да се мисли в парадигмите на чудото, на пророчеството, а това прави невъзможно построяването на последователна биография. Но на нас, хората извън тази духовна общност, ни е нужна и светска биография на Учителя Петър Дънов, нужно ни е да го виждаме в широката българска публичност.

Аз съм щастлив, че един мой колега от издателство „Български писател“, художникът Евгени Клинчаров, включи в ценния си двутомник Петър Дънов сред великите личности на България. Това е напълно естествено, по-скоро би било неестествено Учителя Петър Дънов да отсъства от такава книга.

Нужен ни е днес на нас, българите, Учителя Петър Дънов. Нужна ни е неговата свята патриаршеска фигура и пълноценната му житейска биография от Гьотевско-Достоевски тип с цялото онова достойнство, мъдрост, достолепие на възрастния човек, с неговата зряла мисъл. Такова присъствие в публичното ни културно пространство би преодоляло съществуващата днес асиметрия, проявяваща се като преклонение към т.нар. „лирически биографии“, които блесват само в момента на младостта. Липсват ни хората на дълготрайното осъществяване; такива хора, които са изнесли например над 4000 беседи; хора, които всекидневно са се грижили за своята духовна общност.

Вие, хората на Бялото Братство, сте длъжни да разпространявате легендата за Петър Дънов не само в този ваш тесен, интимен план, нещо, тъй характерно за Бялото Братство, но е особено важно да разпространите неговата биография и учение и в общобългарски план.

Самият Учител изнася неделните си беседи пред широката публика, дава съвременно звучене на евангелските текстове, актуализира евангелските притчи, навсякъде включва съвремието.

Бялото Братство е било по онова време, а и днес още е, една голяма прекрасна тайна за българското общество. Но от друга страна, то е и присъстващо в българския публичен живот. Но не е достатъчно пълноценно това присъствие, така че вие и ние, които пишем, трябва да направим възможното Учителя Петър Дънов да заеме своето достойно място в живота на българите като велик духовен и общобългарски Учител“.

Проф. Мони Алмалех говори за това, как работи по темата: „Ангелите в Словото на Учителя“.

83-02

По време на срещата Йорданка Фандъкова – кмет на София, приветства това културно събитие с думите:

„Когато днес говорим за нематериално наследство, виждаме, че беседите и лекциите на Учителя са пример за такова наследство. Те отдавна са излезли отвъд пределите на България и сега, 100 години от първата му беседа „Ето Човека“, неговото учение има последователи в повече от петдесет страни.

Актуално звучат днес съветите на Учителя към нас, българите: „Ако искаш да имаш успех в живота си, търси го в себе си, а не извън себе си“.

Животът и делото на Учителя са част от историята на нашия град. София може да се гордее с факта, че първата беседа на Учителя е произнесена тук, на ул. „Опълченска“ 66. Освен това, заедно с хилядите свои последователи, той даде името на селището Изгрев – днешният важен за нас район Изгрев.

През 1933 г. на Изгрева идват последователи на Учителя от 17 държави, а в самото селище живеят хора от 13 националности. Така че още тогава София се превръща в духовен център на Европа, а Учителя – в посланик на Нова култура.

Това е особено важно, когато се говори за София като за „Европейска столица на културата 2019“, защото това очаквано признание идва като естествено продължение на идея и послание, заложено от Учителя още през тридесетте години на миналия век на Изгрева.

„Каквото мислим, това и ще стане“, казва през 1915. Учителя. Затова трябва да имаме добри мисли и желания, за да живеем в мир със себе се и в мир с околните.“ (Събитието е в подкрепа на „София – кандидат за столица на културата 2019“.)

83-07

В края на срещата на 29 март 2014 година от центъра на столицата на България, 150 години след рождението на Учителя Петър Дънов и 100 години от началото на първата му беседа, живо, мощно и съвременно прозвуча финалното Слово на „Ето Човека“.

Призивно и категорично беше и последвалото го послание:

„Нека в това време на вражди, крамоли, неразбирателства всеки да намери сили да се примири в себе си с другите. И да не разпъваме повече в нас Христос!

Нека пуснем Човека да влезе в душите, в нашите умове, в нашите сърца, в нашата воля. Ще изберем правилно. Можем да направим верния избор – той е важният за дадения момент. И за нас сега това е най-важното: да дадем път на Човека във всеки човек, в цялото човечество“.

 

Соня Митева

Източник: http://www.bialobratstvo.info/
More News:

11 January 2021 - Celebration of Light and Love: Paneurhythmy with Dr Svetla Baltova: 17.01.2021

11 January 2021 - "THE KNOWN and UNKNOWN", a book about Peter Deunov free downloading

06 January 2021 - Paneurhythmy Hall in the International Brotherhood Center in Sofia

30 November 2020 - Paneurhythmy Еxercises for Developing Partner and Social Skills

21 October 2020 - Presentation of Paneurhythmy: Hello, Health Festival, Varna 1.11.2020

20 October 2020 - Presentation of Bulgarian Practice Paneurhythmy in Panagyurishte

09 October 2020 - Paneurhythmy course in Ruse

06 October 2020 - Accelerated course in Paneurhythmy in Sofia: start 08.10.2020

02 October 2020 - Paneurhthmy course in Varna

02 October 2020 - Курс за напреднали и начинаещи по Паневритмия: начало 9.10.2020

02 October 2020 - Курс по Паневритмия в Пловдив: начало 16.10.2020

30 September 2020 - Paneurhythmy Course for Beginners and Prenatal Education

30 September 2020 - Paneurhythmy course in Plovdiv: 7.10.2020

30 September 2020 - Two Paneurhythmy courses in Sofia for beginners

18 September 2020 - Day Course in Paneurhythmy for Beginners: Sofia 07.10.2020

18 September 2020 - Paneurhythmy Course for beginners in Sofia: starts on 23.09.2020

26 July 2020 - КНИГАТА „ПАНЕВРИТМИЯ - ИСТОРИЯ И ПРИЕМСТВЕНОСТ“ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНА В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД

23 June 2020 - Let's share the light of Paneurhythmy at sacred places

10 March 2020 - Paneurhythmy with Dr Svetla Baltova

10 March 2020 - Paneurhythmy course for beginners in Gabrovo and Sevlievo, Bulgaria

07 February 2020 - Paneurhythmy at 'Hello Health' Festival, Gabrovo 8/9 February 2020

05 January 2020 - Paneurhythmy Course in Sofia: 31.01.2020

07 November 2019 - Seventh Paneurhythmy Seminar: 16.11.2019, Sofia

07 November 2019 - Autumn celebration for children: 16.11.2019

30 October 2019 - Paneurhythmy: Science and Education Scientific Conference 2/3.09.2019

09 October 2019 - Paneurhythmy course for beginners in Pleven: 19.10.2019

04 October 2019 - Paneurhythmy at Hello, Health Festival, Panagyurishte 5/6.10 2019

04 October 2019 - Workshop: Panerhythmy for everyone in Plovdiv: 6.10.2019

02 October 2019 - Paneurhythmy course for beginners and knowers in Sofia:8/9.10.2019

27 September 2019 - Paneurhythmy at Hello, Health Festival, Targovishte 28/29.09 2019

27 September 2019 - Workshop: Panerhythmy for everyone in Plovdiv: 29.09.2019

26 September 2019 - Paneurhythmy course in Sofia: 13.10.2019

26 September 2019 - Paneurhythmy course for beginners in Plovdiv: 7.10.2019

26 September 2019 - 3 Paneurhythmy courses in Varna: October 2019

26 September 2019 - Paneurhythmy for children in Targovishte: 30.09.2019

26 September 2019 - Paneurhythmy course for beginners in Targovishte

19 September 2019 - Paneurhythmy course in Plovdiv: 2.10

19 September 2019 - Day course in Paneurhythmy: Sofia 9 October

18 September 2019 - Course: Paneurhythmy and the Word of Petar Danov

08 May 2019 - Children Paneurhythmy with Art, 11 May, Sofia

07 May 2019 - Presentation of Bulgarian Practice of Paneurhythmy in Kazanlak, 11 May

06 May 2019 - Presentation of Bulgarian Practice of Paneurhythmy in Blagoevgrad

06 May 2019 - Seminar: Creating Forces in Paneurhythmy

02 May 2019 - Fairy-Tale Paneurhythmy

19 April 2019 - Paneurhythmy at Hello, Health Festival, Plovdiv

16 April 2019 - Accelerated Course in Paneurhythmy in Plovdiv: 17 April

16 April 2019 - Symbols in Paneurhythmy:20.04.2019, Sofia

09 April 2019 - Paneurhythmy Course in Sofia: 9 May, 2019

08 April 2019 - Paneurhythmy Course in Pazardzhik: 09.04.2019

20 March 2019 - Presentation of Paneurhythmy in Pazardzhik

20 March 2019 - New Paneurhythmy season 2019

19 March 2019 - Presentation of Paneurhythmy in Plovdiv

14 March 2019 - Paneurhythmy Course in Plovdiv: European Capital of Culture, Plovdiv 2019, Together in the Circle of Paneurhythmy - Harmony of Body, Mind and Spirit

07 March 2019 - Spring Paneurhythmy course ~ Sofia, 05.04.2019

27 February 2019 - Paneurhythmy course in Sevlievo

27 February 2019 - Third seminar: Paneurhythmy ~ Health and Rejuvenation 16.03.2019, Sofia

13 February 2019 - Second seminar: Paneurhythmy - an emblem of purity 16.02.2019, Sofia

23 January 2019 - Paneurhythmy at 'Hello Health' Festival, Gabrovo (26-27.01.2019)

09 January 2019 - Gifts of Paneurhythmy

09 January 2019 - Website: Plovdiv: European Capital of Culture, Plovdiv 2019, Together in the Circle of Paneurhythmy - Harmony of Body, Mind and Spirit

01 November 2018 - Presentation of Paneurhythmy in Varna 10.11.2018

30 October 2018 - Paneurhythmy on the 2nd Scientific Conference: Science and Education in the Work of Master Petar Danov

23 October 2018 - Paneurhythmy Seminar:27/28.10.2018 in Sofia

13 October 2018 - Paneurhythmy Courses for Beginners and Advanced

13 October 2018 - Paneurhythmy Course in Burgas

13 October 2018 - Paneurhythmy course for children in Targovishte: start 15.10.2018

13 October 2018 - Paneurhythmy Course for beginners in Targovishte

08 October 2018 - New Paneurhythmy Course for Instructors: beginning 20.10.2018

05 October 2018 - Paneurhythmy Course for Beginners in Sofia: 13.10.2018

01 October 2018 - Paneurhythmy course in Sofia: 2.10.2018

18 September 2018 - Course for Children in Plovdiv: European Capital of Culture, Plovdiv 2019, Together in the Circle of Paneurhythmy - Harmony of Body, Mind and Spirit

14 September 2018 - Paneurhythmy Course in Plovdiv: European Capital of Culture, Plovdiv 2019, Together in the Circle of Paneurhythmy - Harmony of Body, Mind and Spirit

11 September 2018 - Paneurhythmy Course and the Word of the Master (15.10.2018)

11 September 2018 - Day Course in Paneurhythmy for Beginners in Sofia (10.10.2018)

03 September 2018 - Paneurhythmy course for beginners in Sofia: 21.10.2018

29 August 2018 - Paneurhythmy course for beginners in Sofia: 08.10.2018

29 August 2018 - Paneurhythmy course for beginners in Sofia: 12.10.2018

08 August 2018 - Paneurhythmy course for beginners in Varna: 23.09.2018

06 August 2018 - Arrangement of Participants in the First Part of Paneurhythmy, General Rules for Playing

06 August 2018 - PROGRAMME: Paneurhythmy as a part of the White Brotherhood Teaching: Seminar in Rila Mountain 11/12 08.2018

29 July 2018 - Paneurhythmy as part of the White Brotherhood Teaching: Seminar in Rila Mountain 11/12 08.2018

11 July 2018 - New Paneurhythmy Course for Instructors:beginning 20.10.2018

06 July 2018 - Educational Program "Paneurhythmy: Activities for Health and Socialization" at the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tаrnovo (2018/2019)

29 June 2018 - Paneurhythmy course

12 June 2018 - Paneurhythmy at "Hello, Health Festival", Teteven (16/17.06. 2018)

29 May 2018 - Paneurhythmy at "Hello, Health Festival", Troyan (9/10.06. 2018)

22 May 2018 - Dr Svetla Baltova: Paneurhythmy as a key to Health ( "Hello, Health" Festival Petrich, Bulgaria, 26.05.2018)

18 May 2018 - Lecture of Assoc. Prof. Lydmila Chervenkova: Paneurhythmy - Bulgarian Practice for Health and Wellness

18 May 2018 - Dr Svetla Baltova: The Cosmic power of Paneurhythmy and Bulgarian Spirit

26 April 2018 - Paneurhythmy at "Hello, Health Festival", Blagoevgrad 28/29 April

26 April 2018 - One-Month Paneurhythmy Course for Beginners in Sofia

19 April 2018 - Exercises for Spirit and Body "Hello, Health" Plovdiv 21.04.2018

16 April 2018 - New record of Paneurhyhtmy music

16 April 2018 - Paneurhythmy for Synchronization of Mind and Heart in Children, 22.04.2018 ("Hello, Health" Plovdiv)

03 April 2018 - Paneurhythmy course for children in Sofia (start: 17.04.2018)

18 March 2018 - Happy Great Spring

06 March 2018 - Lecture and a Course on Paneurhythmy with Dr Baltova (10. 03. 2018 Shumen)

27 February 2018 - Ключовете за самопознание, скрити в Паневритмията

27 February 2018 - Paneurhythmy course for beginners in Sevlievo (start: 20.02.2018)

26 February 2018 - Paneurhythmy course in Sofia (23.03.2018)

26 February 2018 - PANEURHYTHMY from the Treasury of the Bulgarian Spirit (matinee)

12 February 2018 - Lecture: Paneurhythmy - Health and Beauty for All ("Hello, Health"Festival, Gabrovo 27.01.2018

29 December 2017 - Paneurhythmy at 'Hello Health' Festival, Gabrovo (27-28.01.2018)

09 December 2017 - Paneurhythmy course in Sofia (beginning: 12.12.2017)

20 November 2017 - Seminar: Paneurhythmy - Sacred Geometry, Plasticity, Movement

09 November 2017 - Born out of the Sun - Concert

26 October 2017 - Paneurhythmy course for beginners in Sofia (start: 4.11.2017)

23 October 2017 - Lectures on Paneurhythmy at the Scientific Conference "Science, Education and Upbringing in the Works of Master Petar Deunov"

13 October 2017 - Paneurhythmy at 'Hello Health' Festival - Stara Zagora (14/15.10. 2017)

13 October 2017 - Paneurhythmy at 'Hello Health' Festival - Panagyurishte (14.10. 2017)

30 September 2017 - Paneurhythmy course for beginners in Sofia (2017/2018)

29 September 2017 - Paneurhythmy course for beginners in Targovishte (2017/2018)

26 September 2017 - Paneurhythmy Course for Children in Plovdiv (2017/2018)

21 September 2017 - Paneurhythmy course in Plovdiv (2017/2018)

19 September 2017 - Paneurhythmy at 'Hello Health' Festival - Targovishte (23.09-24.09. 2017)

14 September 2017 - Two Paneurhythmy Courses in Sofia 2017/2018

14 September 2017 - Paneurhythmy Course for Children 2017/2018

07 September 2017 - КУРС ПО ПАНЕВРИТМИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ В СОФИЯ

14 August 2017 - ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАНЕВРИТМИЯ

30 July 2017 - Influence of Initial Training of Paneurhythmy on Quality of Life and Health

26 June 2017 - Paneurhythmy at Festival of Health and Sport, Sofia (1.07.2017)

08 June 2017 - Paneurhythmy at 'Hello Health' Festival - Troyan (10.06-11.06.2017)

03 June 2017 - Paneurhythmy Course in Creece (17.06 - 18.06.2017)

02 June 2017 - Paneurhythmy Course in Plovdiv (03.06.2017)

30 May 2017 - Paneurhythmy Course for children (06.06 - 30.06. 2017)

13 May 2017 - Lecture on Paneurhythmy at International Forum, France (12-14 May, 2017)

01 May 2017 - Paneurhythmy Course in Italy (6.05 - 7.05. 2017)

24 March 2017 - Ускорен курс по паневритмия

20 March 2017 - The First Day of Spring

13 February 2017 - Courses in Bulgarian

01 February 2017 - Paneurhythmy - Bulgarian Practice for Health and Wellness - Assoc. Prof. Ludmila Chervenkova

25 January 2017 - Paneurhythmy Course in Germany (3.02 - 5.02.2017)

19 January 2017 - Lectures on Paneurhythmy at 'Hello Health' Festival - Gabrovo (28.01-29.01. 2017)

26 December 2016 - Study on the Influence of Paneurhythmy

26 November 2016 - Healing Effect of Paneurhythmy - Dr. Svetla Baltova (only in Bulgarian)

03 October 2016 - КУРС ПАНЕВРИТМИЯ - НАПРЕДНАЛИ

03 October 2016 - Courses

28 September 2016 - Courses

24 September 2016 - Courses

24 September 2016 - Courses

21 September 2016 - Courses

20 September 2016 - Courses

15 September 2016 - Courses

13 September 2016 - Courses

14 August 2016 - Paneurhythmy SEMINAR - Rila mountain 14 August 16, 2016

10 August 2016 - In Bulgarian

15 July 2016 - In Bulgarian

29 June 2016 - Courses in Bulgaria

11 June 2016 - courses

11 June 2016 - Лекция и практическо занимание с Паневритмията на Фестивала на здравето в София 2016

08 June 2016 - Само на български език

14 May 2016 - Само на български език

12 May 2016 - Само на български език

06 May 2016 - Лекции в гр. Казанлък на 8 май

14 April 2016 - Courses in Bulgara

08 April 2016 - Courses

28 March 2016 - Ускорен курс по Паневритмия

25 March 2016 - Only in Bulgarian

23 March 2016 - Only in Bulgarian

22 March 2016 - Начал новый сезон за выполнение Паневритмии в северном полушарии

01 March 2016 - Ново ръководство по паневритмия на английски език

26 February 2016 - Paneurhythmy courses

02 February 2016 - Courses

07 December 2015 - Courses

24 November 2015 - Only in Bulgarian

29 October 2015 - С какво е полезен един курс по паневритмия за начинаещи?

23 October 2015 - Oни верили в Бога: пятьдесят нобелевских лауреатов и другие великие ученые

30 September 2015 - Course Paneurhythmy

27 September 2015 - Course by Paneurhythmy

27 September 2015 - Course by Paneurhythmy

27 September 2015 - Course by Paneurhythmy

18 September 2015 - Paneurhythmy training for children in Plovdiv

17 September 2015 - What is useful Paneurhythmy?

16 September 2015 - КУРС "Паневритмия ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ" В СОФИИ

10 September 2015 - Впервые увидеть персональную копию книги Катя Грива "Паневритмии"

21 April 2015 - Новый курс "Паневритмия для начинающих"

09 March 2015 - Нов ускорен курс за начинаещи

07 March 2015 - Курс по Паневритмия в град Шумен

03 March 2015 - Новый курс "Паневритмия для начинающих" от 3 марта

02 March 2015 - ЗАПОЧВА НОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПАНЕВРИТМИЯ

01 March 2015 - Лучшая книга о Паневритмии (в Болгарский)

29 December 2014 - 7 ОЗДРАВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ ОТ АВТОРА НА ПАНЕВРИТМИЯТА

22 December 2014 - Документална изложба от ръкописи, книги и снимки на Петър К. Дънов

30 November 2014 - Честване по случай 100 години от раждането на Димитър Грива

12 November 2014 - Courses

04 October 2014 - Паневритмия - семинар для преподавателей

27 September 2014 - Лекция: ПАНЕВРИТМИЯ - ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ПСИХИЧЕСКОГО МИРА И ГАРМОНИИ

17 September 2014 - Всички важни филми за паневритмията на едно място

01 September 2014 - Научная монография "Паневритмия здоровье и благополучие"

02 July 2014 - АРХИВЕН ОРИГИНАЛЕН ЗАПИС НА МУЗИКАТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА

12 June 2014 - ЧЕСТВАНИЯ на 150 години от рождението на Учителя Петър Дънов и 100 години от неговата първа публична беседа

24 May 2014 - Как Ярмила Ментцлова е изпълнявала паневритмията?

22 May 2014 - ONLY IN BULGARIAN

10 May 2014 - Courses

09 May 2014 - ВИДЕО - Лекции за паневритмията

24 February 2014 - Книгата "Паневритмия, здраве и благополучие. Един български модел за двигателна активност"

22 February 2014 - Courses for Instructors in Bulgaria

29 December 2013 - Аrchival film - Erna Staleva and Viola Bauman

14 December 2013 - Georgi Petkov about history of Paneurhythmy

12 November 2013 - Семинар за преподаватели по паневритмия

13 October 2013 - Текстове за Паневритмията

13 September 2013 - POSITIVE CHANGES AFTER PANEURHYTHMY TRAINING

23 November 2012 - Концерт ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА

02 October 2012 - Courses

05 January 2012 - Course for teachers at Paneurhythmy

28 July 2011 - Course of Paneurhythmy

09 June 2011 - Jordan Kamdzalov

14 April 2011 - Учебният филм "Паневритмия" вече е предоставен за безплатно теглене

11 April 2011 - „Упражнения за духа и тялото” - НОВ учебен филм с 5 комплекса упражнения

10 April 2011 - Паневритмия в Пловдив

22 March 2011 - Празничен концерт по случай Първа пролет

07 June 2010 - Paneurhythmy seminar for teachers

10 January 2010 - Диригентът на хор "Евера" печели престижна международна награда

19 September 2009 - Паневритмия във Финдхорн

24 March 2009 - Нов материал за историята на Паневритмията

22 March 2009 - Започна сезонът на Паневритмията

09 February 2009 - DVD филм за Паневритмията

09 January 2009 - Обновена галерия със снимки

05 December 2008 - Воокs "Paneurhythmy" from Bialo Bratstvo Publishers at Sofia

04 July 2008 - Паневритмия в Берн

07 May 2008 - The philosophy of The Master Peter Dunov

06 May 2008 - Paneurhythmy

08 April 2008 - Lectures of The Master Peter Dunov

21 March 2008 - Prezentacion of Panurhythmy - 21.03.

20 January 2008 - Паневритмия и здраве