Новини

Учителя Петър Дънов – 100 години „Сила и живот“ – културна дискусия в НДК

27 май 2014

На 29 март 2014. от 11 ч. в зала 7 в НДК издателство „Бяло Братство“ и издателство „Захарий Стоянов“ организираха културна дискусия на тема: „Учителя Петър Дънов – 100 години „Сила и живот“.

Участници в дискусията бяха проф. Андрей Пантев с темата: „Европейската вселена на Петър Дънов“, проф. Михаил Неделчев – „Петър Дънов и всекидневните светове“, проф. Мони Алмалех – „За Ангелите в Словото на Учителя“, Людмила Димитрова – „Кратък библиографски преглед на неделните беседи от Петър Дънов от 1914 до 1944 година“. Специален гост на събитието беше Йорданка Фандъкова – кмет на град София.

В началото на събитието прозвуча откъс от първата неделна беседа на Учителя „Ето Човека“, след което медиаторът на културната дискусия, Андрей Грива, даде думата на единия от организаторите на това събитие, Галина Герасимова, управител на издателство „Бяло Братство“:

„Преди 100 години в една схлупена къщичка на улица „Опълченска“ 66 Учителя е започнал да изнася своите беседи, и ето днес, след 100 години, те стигнаха до Двореца на културата. През всичкото това време стотици и десетки хиляди хора са чули или прочели Словото му и всеки си е взел по нещо. На едни се е укрепнала вярата, на друг се е променил животът, на трети са се усилили умът или сърцето, някои са станали по-добри, други – по-радостни...

Освен петте хиляди беседи, които е оставил като културно наследство, Учителя ни е дал също и Паневритмията, превърнала се вече в своеобразна визитна картичка на България, също така – и сто и петдесет авторски песни“.

83-05

Беше дадена думата на проф. Андрей Пантев, историк, който говори за „Европейският контекст на Словото на Учителя“:

„Вероятно изпитвате ироничен скепсис – от къде накъде човек като мен ще представя великия Учител и това движение, което завинаги остава в историята на българското и световното човечество.

Аз намирам, че стойността на значимите хора не се измерва само с тяхното съучастие в живота на посветените им хора, познавачи, експерти, тълкуватели, автори, но основната индикация за това е до каква степен тяхното учение – идеи, принципи, методи – навлизат в битовия, в делничния живот на обикновения човек. Такова учение е просветляващо и затова можем да кажем, че днес честваме едновременно една космополитна личност, един европеец и българин.

Честват се досега въстаници, бунтовници и революционери; баталии с обезумели погледи и кръвопролитни събития; победоносни войни, приличащи повече на национални катастрофи. Сега ние честваме една особена годишнина на особен човек, човек, който е навлязъл завинаги в психологическата и историческата тъкан на българина и на човечеството. Ние, българите, вечно търсим наши чудеса и обикновено стигаме до „Край Босфора шум се вдига“ и до Одринската епопея.

Той е истинското чудо!

Въпреки пренебрежението, забвението, заобикалянето, дори иронизирането на неговата изключителна личност, ето, ние тук сме се събрали толкова различни, но сме дошли да дадем своето дълбоко уважително почитание.

Един икономист, Жорж Стюард Милтън, казваше: „За да си велик икономист, не трябва да си само това“. Учителя е велик духовен исполин, но той е повече от това. Доколкото аз познавам тази материя, той е дълбоко човечен във всичко: например когато еднакво се интересува от това, как са и дори какво имат на трапезата си неговите съратници, до това, какво ще реши България при своите външнополитически ориентации и във вътрешнопартийните си крамоли.

Той идва като едно особено изригване, внезапно на фона на общото омерзение, което обхваща Европа по време на Първата световна война. Въпреки всичката нейна вековна култура, въпреки идеите й за обединение, потомците на Достоевски, Шекспир, Гьоте се избиват като диваци. Всичко това рухва с една опустошителна катастрофа. Тогава се появява Великият мислител – Петър Дънов, който не натрапва величието на своето учение на фона на всички тези „-изми“, които, родени през 19. век, са се деформирали до отблъскващи форми и черти през 20. Той е по-мъдрият философски вариант на Толстой, но и двамата казват: „Всички говорят за промяна на света, никой не говори за промяната на самите нас“. Това е основното – промяната в нас.

Спомням си едно интервю с Майка Тереза, която на въпроса: „Кой е виновен за глада в света?“, отговаря: „Аз и вие“. Това значи, че първо трябва да се вгледаш дълбоко в себе си. С това е свързано понятието за братство, което след Френската революция остана неосъществено, но стои като мечта, като един добър, красив стремеж, но все още нереализиран.

Братството на Земята го прави Учителя Петър Дънов“.

В последвалия доклад на Людмила Димитрова „Кратък библиографски преглед на неделните беседи от Петър Дънов от 1914 до 1944 година“ се представи едно прецизно научно изследване, резултат на двегодишно проучване. Накрая, с особено вълнение, тя завърши с думите: „Първа неделна беседа от Учителя Петър Дънов, която днес честваме, е „Ето Човека“, а заглавието на неговата последна беседа, държана на 17 декември, 10 дена преди той да си замине от този свят, е „Добрият подарък“. И наистина, няма по-добър подарък за нас, българите, от това Слово на Духа, което нашият любим Учител ни завеща“.

83-06

Проф. Михаил Неделчев, литератор, антрополог, говори за „Петър Дънов и всекидневните светове“:

„Изразявам огромното си уважение и към Бялото Братство, и към неговия създател – Учителя Петър Дънов.

Тук ще се опитам като един външен човек да кажа как виждам Учителя в полето на българската публичност – както в исторически план, така и в днешно време. Това е трудна задача, защото един духовен Учител, създател на духовна общност, на цялостно духовно мислене, всъщност няма светска биография, а и не може да има. Това е голямата сложност. Защото за него трябва да се мисли с категориите на агиографията, на житийната литература; трябва да се мисли в парадигмите на чудото, на пророчеството, а това прави невъзможно построяването на последователна биография. Но на нас, хората извън тази духовна общност, ни е нужна и светска биография на Учителя Петър Дънов, нужно ни е да го виждаме в широката българска публичност.

Аз съм щастлив, че един мой колега от издателство „Български писател“, художникът Евгени Клинчаров, включи в ценния си двутомник Петър Дънов сред великите личности на България. Това е напълно естествено, по-скоро би било неестествено Учителя Петър Дънов да отсъства от такава книга.

Нужен ни е днес на нас, българите, Учителя Петър Дънов. Нужна ни е неговата свята патриаршеска фигура и пълноценната му житейска биография от Гьотевско-Достоевски тип с цялото онова достойнство, мъдрост, достолепие на възрастния човек, с неговата зряла мисъл. Такова присъствие в публичното ни културно пространство би преодоляло съществуващата днес асиметрия, проявяваща се като преклонение към т.нар. „лирически биографии“, които блесват само в момента на младостта. Липсват ни хората на дълготрайното осъществяване; такива хора, които са изнесли например над 4000 беседи; хора, които всекидневно са се грижили за своята духовна общност.

Вие, хората на Бялото Братство, сте длъжни да разпространявате легендата за Петър Дънов не само в този ваш тесен, интимен план, нещо, тъй характерно за Бялото Братство, но е особено важно да разпространите неговата биография и учение и в общобългарски план.

Самият Учител изнася неделните си беседи пред широката публика, дава съвременно звучене на евангелските текстове, актуализира евангелските притчи, навсякъде включва съвремието.

Бялото Братство е било по онова време, а и днес още е, една голяма прекрасна тайна за българското общество. Но от друга страна, то е и присъстващо в българския публичен живот. Но не е достатъчно пълноценно това присъствие, така че вие и ние, които пишем, трябва да направим възможното Учителя Петър Дънов да заеме своето достойно място в живота на българите като велик духовен и общобългарски Учител“.

Проф. Мони Алмалех говори за това, как работи по темата: „Ангелите в Словото на Учителя“.

83-02

По време на срещата Йорданка Фандъкова – кмет на София, приветства това културно събитие с думите:

„Когато днес говорим за нематериално наследство, виждаме, че беседите и лекциите на Учителя са пример за такова наследство. Те отдавна са излезли отвъд пределите на България и сега, 100 години от първата му беседа „Ето Човека“, неговото учение има последователи в повече от петдесет страни.

Актуално звучат днес съветите на Учителя към нас, българите: „Ако искаш да имаш успех в живота си, търси го в себе си, а не извън себе си“.

Животът и делото на Учителя са част от историята на нашия град. София може да се гордее с факта, че първата беседа на Учителя е произнесена тук, на ул. „Опълченска“ 66. Освен това, заедно с хилядите свои последователи, той даде името на селището Изгрев – днешният важен за нас район Изгрев.

През 1933 г. на Изгрева идват последователи на Учителя от 17 държави, а в самото селище живеят хора от 13 националности. Така че още тогава София се превръща в духовен център на Европа, а Учителя – в посланик на Нова култура.

Това е особено важно, когато се говори за София като за „Европейска столица на културата 2019“, защото това очаквано признание идва като естествено продължение на идея и послание, заложено от Учителя още през тридесетте години на миналия век на Изгрева.

„Каквото мислим, това и ще стане“, казва през 1915. Учителя. Затова трябва да имаме добри мисли и желания, за да живеем в мир със себе се и в мир с околните.“ (Събитието е в подкрепа на „София – кандидат за столица на културата 2019“.)

83-07

В края на срещата на 29 март 2014 година от центъра на столицата на България, 150 години след рождението на Учителя Петър Дънов и 100 години от началото на първата му беседа, живо, мощно и съвременно прозвуча финалното Слово на „Ето Човека“.

Призивно и категорично беше и последвалото го послание:

„Нека в това време на вражди, крамоли, неразбирателства всеки да намери сили да се примири в себе си с другите. И да не разпъваме повече в нас Христос!

Нека пуснем Човека да влезе в душите, в нашите умове, в нашите сърца, в нашата воля. Ще изберем правилно. Можем да направим верния избор – той е важният за дадения момент. И за нас сега това е най-важното: да дадем път на Човека във всеки човек, в цялото човечество“.

 

Соня Митева

Източник: http://www.bialobratstvo.info/

 

 

 

 
Още новини:

26 януари 2021 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве" Габрово, 27/28.01 2021

11 януари 2021 - Празник на Светлината и Любовта: Паневритмия с д-р Светла Балтова: 17.01.2021

11 януари 2021 - "Познатият непознат": книга за теглене

06 януари 2021 - Зала за обучение по Паневритмия в международния братски център в София

30 ноември 2020 - Paneurhythmy Еxercises for Developing Partner and Social Skills

21 октомври 2020 - Представяне на Паневритмия: Фестивал "Здравей, Здраве" Варна 1.11.2020

20 октомври 2020 - Представяне на Паневритмия в Панагюрище: 24.10.2020

09 октомври 2020 - Курс за начинаещи по Паневритмия в Русе

06 октомври 2020 - Ускорен курс за начинаещи по Паневритмия в София: начало 08.10.2020

02 октомври 2020 - Курс за начинаещи по Паневритмия във Варна

02 октомври 2020 - Курс за напреднали и начинаещи по Паневритмия: начало 9.10.2020

02 октомври 2020 - Курс по Паневритмия в Пловдив: начало 16.10.2020

30 септември 2020 - Курс по Паневритмия за начинаещи в София и пренатално възпитание: начало 4.10.2020

30 септември 2020 - Курс по Паневритмия в Пловдив: начало 7.10.2020

30 септември 2020 - Два курса по Паневритмия за начинаещи в София:начало 17.10 и 24.10.2020

18 септември 2020 - Дневен курс по Паневритмия за начинаещи в София: начало 07.10.2020

18 септември 2020 - Курс по Паневритмия за начинаеши в София: начало 23.09.2020

26 юли 2020 - КНИГАТА „ПАНЕВРИТМИЯ - ИСТОРИЯ И ПРИЕМСТВЕНОСТ“ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНА В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД

23 юни 2020 - Да споделим светлината с Паневритмия на свещени места

10 март 2020 - Паневритмия с д-р Светла Балтова

10 март 2020 - Курс по Паневритмия в Габрово и Севлиево

07 февруари 2020 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве" Габрово 8/9.02 2020

05 януари 2020 - Курс по Паневритмия за начинаещи, София: начало 31.01.2020

07 ноември 2019 - Седми практически семинар по Паневритмия: 16.11.2019 София

07 ноември 2019 - Есенен празник за деца с Паневритмия: 16.11.2019 София

30 октомври 2019 - Паневритмия: Конференция "Науката и възпитанието" 2/3 ноември 2019

09 октомври 2019 - Курс по Паневритмия за начинаещи в Плевен:19.10.2019

04 октомври 2019 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве" Панагюрище 5/6.10 2019

04 октомври 2019 - Работилница "Паневритмия за всеки" в Пловдив: 06.10.2019

02 октомври 2019 - Курс по Паневритмия за начинаещи и напреднали в София: 08/10.10.2019

27 септември 2019 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве" Търговище 28/29.09 2019

27 септември 2019 - Работилница "Паневритмия за всеки" в Пловдив: 29.09.2019

26 септември 2019 - Курс по Паневритмия в София: начало 13.10.2019

26 септември 2019 - Курс по Паневритмия в Пловдив за начинаещи: начало 7.10.2019

26 септември 2019 - 3 курса по Паневритмия във Варна

26 септември 2019 - Паневритмия за деца в Търговище: начало 30.09.2019

26 септември 2019 - Курс по Паневритмия за начинаещи в Търговище: начало 30.09.2019

19 септември 2019 - Курс по Паневритмия в Пловдив: начало 2.10

19 септември 2019 - Дневен и вечерен курс по Паневритмия в София: 9.10

18 септември 2019 - Курс: Паневритмията и словото на Учителя

08 май 2019 - Детски празник с Паневритмия и творчески дейности, 11 май София

07 май 2019 - Представяне на Паневритмията в Казанлък, 11 май

06 май 2019 - Представяне на Паневритмията в Благоевград, 12 май

06 май 2019 - Семинар: Творящите сили в Паневритмията 11 май, София

02 май 2019 - Детска работилница: Приказна паневритмия

19 април 2019 - Представяне на Паневритмията: Фестивал "Здравей, Здраве" Пловдив 2019

16 април 2019 - Ускорен курс за начинаещи по Паневритмия в Пловдив: начало 17 април

16 април 2019 - Символите в Паневритмията: 20.04.2019, София

09 април 2019 - Курс по Паневритмия в София: начало 9 май, 2019

08 април 2019 - Курс по Паневритмия в Пазарджик: начало 09.04.2019

20 март 2019 - Представяне на Паневритмията в Пазарджик, 23.03

20 март 2019 - Къде играем Първата Паневритмия през 2019

19 март 2019 - Представяне на Паневритмията в Пловдив, 23.03

14 март 2019 - Курс по Паневритмия: Проект: ЗаЕдно в кръга на Паневритмията - хармония между тяло, ум и дух: Пловдив 2019, Европейска столица на културата

07 март 2019 - Пролетен курс по Паневритмия ~ София, 05.04.2019

27 февруари 2019 - Курс по Паневритмия в Севлиево

27 февруари 2019 - Трети семинар: Паневритмията ~ здраве и подмладяване 16.03.2019, София

13 февруари 2019 - Втори семинар: Паневритмията ~ емблема на чистотата 16.02.2019, София

23 януари 2019 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве!" Габрово, 27.01.2019

09 януари 2019 - Даровете на Паневритмията: Първи семинар, 19.01.2019, София

09 януари 2019 - Сайт по проект: "ЗаЕдно в кръга на Паневритмията - хармония между тяло, ум и дух", Пловдив 2019, Европейска столица на културата

01 ноември 2018 - Представяне на Паневритмията във Варна:10 ноември, 2018

30 октомври 2018 - Паневритмия на Втора научна конференция "Науката и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов

23 октомври 2018 - Семинар по Паневритмия: 27.10/28.10.2018 в София

13 октомври 2018 - Курсове по Паневритмия за начинаещи и напреднали в София

13 октомври 2018 - Курс по Паневритмия в Бургас: начало 18.10.2018

13 октомври 2018 - Курс по Паневритмия за деца в Търговище: начало 15.10.2018

13 октомври 2018 - Курс по Паневритмия за начинаещи в Търговище:начало 15.10.2018

08 октомври 2018 - Курс за преподаватели по Паневритмия: начало 20.10. 2018

05 октомври 2018 - Курс по Паневритмия за начинаещи в София: 13.10.2018

01 октомври 2018 - Обучение по Паневритмия в София: начало 2.10.2018

18 септември 2018 - Курс за деца в Пловдив: Проект: ЗаЕдно в кръга на Паневритмията - хармония между тяло, ум и дух: Пловдив 2019, Европейска столица на културата

14 септември 2018 - Курс по Паневритмия: Проект: ЗаЕдно в кръга на Паневритмията - хармония между тяло, ум и дух: Пловдив 2019, Европейска столица на културата

11 септември 2018 - ПАНЕВРИТМИЯТА И СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ: курс за лица с първоначални умения по Паневритмия (15.10.2018)

11 септември 2018 - Дневен курс по Паневритмия за начинаещи в София (10.10.2018)

03 септември 2018 - Курс по Паневритмия за начинаещи в София: начало 21.10.2018

29 август 2018 - Курс по Паневритмия за начинаещи в София: начало 08.10.2018

29 август 2018 - Курс по Паневритмия за начинаещи в София: начало 12.10.2018

08 август 2018 - Курс по Паневритмия за начинаещи във Варна: начало 23.09.2018

06 август 2018 - ПОДРЕЖДАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪРВИ ДЯЛ НА ПАНЕВРИТМИЯТА И ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

06 август 2018 - ПРОГРАМА: Паневритмията като част от Школата на Бялото Братство: Рила 11/12 08.2018

29 юли 2018 - СЕМИНАР: Паневритмията като част от Школата на Бялото Братство: Рила 11/12 08.2018

11 юли 2018 - Нов курс за преподаватели по Паневритмия:начало 20.10. 2018

06 юли 2018 - Образователна програма за преподаватели: „Паневритмия: активности за здраве и социализация“ към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (2018/2019 г.)

29 юни 2018 - Ускорен курс по Паневритмия (02. 07. 2018 г., София)

12 юни 2018 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве" Тетевен (16/17.06 2018)

29 май 2018 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве" Троян (9/10.06 2018)

22 май 2018 - Паневритмията ~ ключ към здраве: лекция на д-р Светла Балтова ("Здравей, Здраве" Петрич, 26.05.2018 г.)

18 май 2018 - Лекция на доц. д-р Людмила Червенкова: "Паневритмия - българската практика за здраве и благополучие

18 май 2018 - Лекция на д-р Светла Балтова: "Космическата сила на Паневритмията и българския дух."

26 април 2018 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве" Благоевград (28/29.04.2018)

26 април 2018 - УСКОРЕН ЕДНОМЕСЕЧЕН КУРС ПО ПАНЕВРИТМИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ В СОФИЯ (начало: 15 май)

19 април 2018 - Комплекс упражнения за Духа и тялото, Фестивал "Здравей, Здраве" Пловдив 21.04.2018

16 април 2018 - Запис на музиката на Паневритмията от Учителя Петър Дънов

16 април 2018 - Паневритмия за синхронизиране на ума и сърцето при децата, 22.04.2018 г. ("Здравей, Здраве" Пловдив)

03 април 2018 - Курс по Паневритмия за деца в София (начало: 17 април, 2018)

18 март 2018 - Честита Велика Пролет! Послание от Борис Николов

06 март 2018 - Лекция и практически курс по Паневритмия в Шумен с д-р Балтова (10.03.2018)

27 февруари 2018 - Ключовете за самопознание, скрити в Паневритмията

27 февруари 2018 - Курс по Паневритмия за начинаещи в Севлиево (начало: 20.02.2018)

26 февруари 2018 - Курс по Паневритмия за начинаещи в София (начало: 23.03.2018)

26 февруари 2018 - ПАНЕВРИТМИЯ от съкровищницата на българския дух

12 февруари 2018 - Лекция: Паневритмия - здраве и красота за всички ("Здравей, Здраве" Габрово, 27.01.2018)

29 декември 2017 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве" Габрово (27-28.01.2018)

09 декември 2017 - Курс по Паневритмия в София (12.12.2017)

20 ноември 2017 - Семинар: Паневритмия - жива геометрия, пластичност, движение (2-3.12.2017)

09 ноември 2017 - Родени от Слънцето - Концерт

26 октомври 2017 - Курс по Паневритмия за начинаещи в София (начало: 4.11.2017)

23 октомври 2017 - Доклади по Паневритмия на Научна конференция "Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов"

13 октомври 2017 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве" Стара Загора (14/15. 10. 2017)

13 октомври 2017 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве" Панагюрище (14.10. 2017)

30 септември 2017 - Курс по Паневритмия за начинаещи в София (2017/2018)

29 септември 2017 - Курс по Паневритмия за начинаещи в Търговище (2017/2018)

26 септември 2017 - Курс по Паневитмия за деца в Пловдив (2017/2018)

21 септември 2017 - Курс по Паневритмия в Пловдив (2017/2018)

19 септември 2017 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве" Търговище (23.09 - 24.09 2017)

14 септември 2017 - Два курса по Паневритмия в София 2017/2018

14 септември 2017 - Курс по Паневритмия за деца в София 2017/2018

07 септември 2017 - КУРС ПО ПАНЕВРИТМИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ В СОФИЯ

14 август 2017 - ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАНЕВРИТМИЯ - напомняне

30 юли 2017 - Влияние на началното обучение по Паневритмия върху качеството на живот и здравето

26 юни 2017 - Паневритмия на Фестивал на здравето и спорта, София (1.07.2017)

08 юни 2017 - Паневритмия на Фестивал "Здравей, Здраве" Троян (10.06 - 11.06. 2017)

03 юни 2017 - Курс по Паневритмия в Гърция (17.06 - 18.06.2017)

02 юни 2017 - Ускорен курс по Паневритмия в Пловдив (03.06.2017)

30 май 2017 - Курс по Паневритмия за деца до 14 г. (06.06-30.06.2017, София)

13 май 2017 - Лекция по Паневритмия на Международен форум във Франция (12-14 май, 2017)

01 май 2017 - Курс по Паневритмия в Италия (6.05 - 7.05.2017)

24 март 2017 - Ускорен курс по паневритмия

20 март 2017 - Първият ден на пролетта

13 февруари 2017 - Нов курс по Паневритмия за начинаещи

01 февруари 2017 - Паневритмията - българска практика за здраве и благополучие - доц. д-р Людмила Червенкова

25 януари 2017 - Курс по Паневритмия в Германия (3.02 - 5.02.2017)

19 януари 2017 - Паневритмия на Фестивал „Здравей Здраве“ в Габрово (28.01-29.01. 2017)

26 декември 2016 - Научно изследване върху въздействието на Паневритмията - доц. д-р Людмила Червенкова

26 ноември 2016 - Изцеляващото въздействие на Паневритмията - д-р Светла Балтова

03 октомври 2016 - КУРС ПАНЕВРИТМИЯ - НАПРЕДНАЛИ

03 октомври 2016 - Курс по Паневритмия за начинаещи

28 септември 2016 - Курс за преподаватели по Паневритмия

24 септември 2016 - Курс по Паневритмия за начинаещи

24 септември 2016 - Курс за начинаещи

21 септември 2016 - Курс по Паневритмия в Пловдив

20 септември 2016 - Майсторски клас по Паневритмия

15 септември 2016 - Курс за начинаещи

13 септември 2016 - Курс за начинаещи

14 август 2016 - СЕМИНАР ПО ПАНЕВРИТМИЯ НА РИЛА - 14 И 16 АВГУСТ 2016

10 август 2016 - Библиотека Паневритмия, т.1

15 юли 2016 - Ускорен курс по Паневритмия за начинаещи

29 юни 2016 - Ускорен курс по Паневритмия в Монтана

11 юни 2016 - Ускорен курс "Паневритмия - начинаещи" (съботно-неделен в гр.Русе)

11 юни 2016 - Лекция за Паневритмията на Фестивала на здравето в София, 11 юни

08 юни 2016 - ВАЖНИ ФАКТИ ЗА МУЗИКАТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА

14 май 2016 - Документален филм показва КАК ЯРМИЛА МЕНЦЛОВА Е ИГРАЛА И ПРЕПОДАВАЛА ПАНЕВРИТМИЯ

12 май 2016 - ИНТЕРВЮ С МАРГАРИТА ЕНЕВА

06 май 2016 - Лекции в гр. Казанлък на 8 май

14 април 2016 - Курс по Паневритмия в София

08 април 2016 - Ускорен курс по Паневритмия за начинаещи

28 март 2016 - Ускорен курс по Паневритмия

25 март 2016 - Изложба "Благовестие в бяло"

23 март 2016 - Ново телевизионно предаване за паневритмията

22 март 2016 - Започна новия паневритмичен сезон в северното полукълбо на Земята

01 март 2016 - Ново ръководство по паневритмия на английски език

26 февруари 2016 - Ускорен курс по Паневритмия

02 февруари 2016 - Курсове по Паневритмия в Хасково

07 декември 2015 - Курс по Паневритмия в Русе

24 ноември 2015 - Предаване за децата и паневритмията по ТВ7

29 октомври 2015 - С какво е полезен един курс по паневритмия за начинаещи?

23 октомври 2015 - 50 нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога

30 септември 2015 - Курсове по Паневритмия в София

27 септември 2015 - Курс по Паневритмия за начинаещи в София

27 септември 2015 - Курс по Паневритмия за начинаещи в Бургас

27 септември 2015 - Курс по Паневритмия за начинаещи в Хасково

18 септември 2015 - Курс за начално обучение по паневритмия за деца в Пловдив

17 септември 2015 - За какво е полезна Паневритмията?

16 септември 2015 - ОБЯВЕН Е ПЪРВИЯТ ПРЕДСТОЯЩ КУРС ПО ПАНЕВРИТМИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ В ГРАД СОФИЯ

10 септември 2015 - За първи път вижте личния екземпляр на Катя Грива на книгата "Паневритмия"

21 април 2015 - Нов ускорен курс по Паневритмия за начинаещи в София

09 март 2015 - Ускорен вечерен курс за начинаещи в София

07 март 2015 - Курс по Паневритмия в град Шумен

03 март 2015 - Започва 3-месечен курс "Паневритмия за начинаещи" в София

02 март 2015 - ЗАПОЧВА НОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПАНЕВРИТМИЯ

01 март 2015 - КНИГАТА НА МЕСЕЦ МАРТ - "ПАНЕВРИТМИЯ" на уникална цена

29 декември 2014 - 7 ОЗДРАВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ ОТ АВТОРА НА ПАНЕВРИТМИЯТА

22 декември 2014 - Документална изложба от ръкописи, книги и снимки на Петър К. Дънов

30 ноември 2014 - Честване по случай 100 години от раждането на Димитър Грива

12 ноември 2014 - КУРСОВЕ ПО ПАНЕВРИТМИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ: СОФИЯ, ПЛОВДИВ, КАЗАНЛЪК, ХАСКОВО, РУСЕ

04 октомври 2014 - Заключителен семинар за преподаватели по Паневритмия

27 септември 2014 - Лекция: ПАНЕВРИТМИЯТА - СРЕДСТВО ЗА ЗДРАВЕ, ДУШЕВЕН МИР И ХАРМОНИЯ

17 септември 2014 - Всички ВАЖНИ ФИЛМИ за паневритмията на едно място

01 септември 2014 - Научна монография за паневритмията - достъпна в интернет

02 юли 2014 - АРХИВЕН ОРИГИНАЛЕН ЗАПИС НА МУЗИКАТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА

12 юни 2014 - ЧЕСТВАНИЯ на 150 години от рождението на Учителя Петър Дънов и 100 години от неговата първа публична беседа

24 май 2014 - Как Ярмила Ментцлова е изпълнявала паневритмията?

22 май 2014 - Открито писмо на Жан-Луи Гобо

10 май 2014 - Ускорен курс по Паневритмия за начинаещи

09 май 2014 - ВИДЕО - Лекции за паневритмията

24 февруари 2014 - Книгата "Паневритмия, здраве и благополучие. Един български модел за двигателна активност"

22 февруари 2014 - Семинар за преподаватели по Паневритмия 1-2 март

29 декември 2013 - АРХИВЕН ФИЛМ - Първият дял на паневритмията, показан от Ернестина Сталева и Виола Бауман

14 декември 2013 - Разговор за създаването и развитието на Паневритмията с Георги Петков

12 ноември 2013 - Семинар за преподаватели по паневритмия

13 октомври 2013 - Текстове за Паневритмията

13 септември 2013 - ЕФЕКТИ НА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПАНЕВРИТМИЯ

23 ноември 2012 - Концерт ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА

02 октомври 2012 - Семинар от втори цикъл подготвящ за преподаватели по Пнаевритмия

05 януари 2012 - ПЪРВИ СЕМИНАР ( 2012 г.) за преподаватели по Паневритмия

28 юли 2011 - Последен семинар за преподаватели - на Рила

09 юни 2011 - Йордан Камджалов - явлението на 21 в.

14 април 2011 - Учебният филм "Паневритмия" вече е предоставен за безплатно теглене

11 април 2011 - „Упражнения за духа и тялото” - НОВ учебен филм с 5 комплекса упражнения

10 април 2011 - Паневритмия в Пловдив

22 март 2011 - Празничен концерт по случай Първа пролет

07 юни 2010 - Отзив за втория семинар за преподаватели по Паневритмия

10 януари 2010 - Диригентът на хор "Евера" печели престижна международна награда

19 септември 2009 - Паневритмия във Финдхорн

24 март 2009 - Нов материал за историята на Паневритмията

22 март 2009 - Започна сезонът на Паневритмията

09 февруари 2009 - DVD филм за Паневритмията

09 януари 2009 - Обновена галерия със снимки

05 декември 2008 - Последните издания на "Паневритмия" на три езика на международния панаир на книгата

04 юли 2008 - Паневритмия в Берн

07 май 2008 - Статия за философията на Учителя Петър Дънов

06 май 2008 - Паневритмия в Южния парк

08 април 2008 - Публикувани лекции на Учителя Петър Дънов

21 март 2008 - Представяне на Паневритмията

20 януари 2008 - Паневритмия и здраве