Курсове за преподаватели

      ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПАНЕВРИТМИЯ 

Комисията по паневритмия към Духовно общество Бяло Братство обявява нов курс за преподаватели по Паневритмия.


Курсът ще започне на 12 и 13 ноември (събота и неделя) в Пловдив и ще се провежда под формата на двудневни семинари, с честота през месец, в рамките на 16 месеца. 

В курса ще се изучават:

- движенията в детайли
- пластика на движенията
- философска основа на Паневритмията
- история на Паневритмията
- музика - теория и практика
- методика на преподаване
- психология и работа с група
- анатомия и физиология.

Изисквания към желаещите;
- да са практикували Паневритмия най-малко три години до началото на курса
- да споделят и следват духовните принципи в Учението на Бялото Братство.

Срок за записване до 15 октомври

Записвания при членовете на Комисията по Паневритмия:

д-р Светла Балтова (председател)
E-mail: svetlabaltova@abv.bg  
моб.тел. 0897 847 654

Николай Конакчиев
E-mail: pravda036@gmail.com 

Йоанна Стратева
E-mail: istrateva@yahoo.com 

Ясен Даскалов
E-mail: cpjas@abv.bg 

Вяра Наумова
E-mail: vn_aum@abv.bg 

Атанас Атанасов, доктор
E-mail: aa_borovo@abv.bg 

Надежда Табакова
E-mail: daga7@abv.bg 

Живко Стойлов
E-mail: zhivko.stoilov@gmail.com