Курсове за преподаватели

      ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПАНЕВРИТМИЯ 

Комисията по паневритмия към Духовно общество Бяло Братство провежда курсове за преподаватели по Паневритмия.


Следващ курс за преподаватели по Паневритмия ще започне през 2018 година (информация за началото на курса ще бъде посочена в настоящия официален сайт по Паневритмия). Курсовете се провеждат под формата на двудневни семинари, с честота през месец, в рамките на 16 месеца. 

В курсовете се изучават:

- движенията в детайли
- пластика на движенията
- философска основа на Паневритмията
- история на Паневритмията
- музика - теория и практика
- методика на преподаване
- психология и работа с група
- анатомия и физиология.

Изисквания към желаещите;
- да са практикували Паневритмия най-малко три години до началото на курса
- да споделят и следват духовните принципи в Учението на Бялото Братство.

Записвания при членовете на Комисията по Паневритмия:

д-р Светла Балтова (председател)
E-mail: svetlabaltova@abv.bg  
моб.тел. 0897 847 654

Николай Конакчиев
E-mail: pravda036@gmail.com 

Йоанна Стратева
E-mail: istrateva@yahoo.com 

Ясен Даскалов
E-mail: cpjas@abv.bg 

Вяра Наумова
E-mail: vn_aum@abv.bg 

Атанас Атанасов, доктор
E-mail: aa_borovo@abv.bg 

Надежда Табакова
E-mail: daga7@abv.bg 

Живко Стоилов
E-mail: zhivko.stoilov@gmail.com